Reklamasjon ved kjøp av bolig


Det gjennomføres mange boligkjøp i Norge, til enhver tid. Etter kjøp av bolig er det dessverre mange kjøpere som opplever at boligen ikke er i den stand de trodde eller forventet ved kjøpet. Det foreligger mangler ved boligen, hva gjør du? Det viktigste er da å foreta en reklamasjon ved kjøp av bolig. Dette gjøres til selger. Våre advokater har bred erfaring og meget god kompetanse med reklamasjon ved kjøp av bolig. Ta gjerne kontakt med oss enten direkte til vårt kontor eller via kontaktskjemaet nedenfor.


Reklamasjon innen rimelig tid

Det er Avhendingslova som regulerer kjøp av bolig, følgelig også reklamasjon ved kjøp av bolig. Det følger av avhendingslova § 4-19 første ledd at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen eller avtalebruddet. Hvis kjøper ikke reklamerer innen rimelig tid, kan kjøper tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. Hva som er rimelig tid er ikke helt klart. Reklamasjon innen rimelig tid må vurderes konkret ut fra den enkelte situasjon.

Det følger imidlertid av rettspraksis at innen rimelig tid ikke kan være kortere enn to måneder etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen ved boligen. Det kan likevel ikke utelukkes at reklamasjonsfristen kan være kortere i enkelte tilfeller. Mange boliger selges med en såkalt "som den er"-klausul. Dette gjelder i hovedsak at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangeler ved boligen. Det er i forhold til slike kjøp av bolig at Høyesterett har uttalt at innen rimelig tid i utgangspunktet ikke kan være kortere enn to måneder.

Uansett er det et godt tips å reklamere med en gang du oppdager noe etter kjøp av bolig. Reklamasjon etter første ledd er såkalt nøytral reklamasjon. Reklamasjonen skal være nøytral. Herunder er det nok å gi selger melding om at dette er å anse som en reklamasjon, samt forklare hva mangelen er.

Fem års reklamasjonsfrist

I avhendingslova § 4-19 annet ledd følger det at selv om det er reklamert innen rimelig tid, er det en absolutt reklamasjonsfrist på fem år fra det tidspunkt boligen ble overtatt av kjøper. Denne reklamasjonsfristen kommer i tillegg til fristen om innen rimelig tid. Bakgrunnen for denne fristen er at kjøper ikke skal kunne vente i lang tid med å reklamere på boligen. Imidlertid kan partene avtale at det gjelder en lenger tid for reklamasjon eller garanti.


Advokat - reklamasjon ved kjøp av bolig

Våre advokater har særlig kompetanse vedrørende boligsaker. Ta gjerne kontakt med oss for en første innledende vurdering av din sak. Ved reklamasjonssaker ved kjøp av bolig har du som utgangspunkt dekning til advokatutgifter gjennom din forsikring. Dette kan vi også hjelpe deg med.