Mange eier noe sammen med noen andre. Når to eller flere eier noe sammen foreligger det et sameie mellom disse. Forholdet mellom eierne reguleres av Sameigelova av 1965. Her spesifiseres det blant annet at sameierne har forkjøpsrett dersom sameiet oppløses.

Blå og oransje husfasader med vinduer og balkonger

Sameierne eier en ideell andel av sameietingen

Sameierne har lik rett til å råde over sameietingen, men det er viktige begrensninger i forhold til hensynet til de andre sameierne. Et sameie oppstår gjerne ved avtale, eller ved gave eller arv, og det kan være vanskelig å dele sameietingen inn i bestemte eierdeler for hver eier. Derfor eier sameierne en ideell andel av tingen.

Lik bruksrett eller bruksrett basert på eierandel

Alle sameierne har i utgangspunktet lik bruksrett til sameietingen. I tilfellet der det kan være vanskelig å ha lik bruksrett, vil sameierne bruke sameietingen i samsvar med sin eierandel. For eksempel eier sameierne en liten hytte sammen, og det vil ikke være mulig at alle sameierne er på hytta samtidig. Da kan sameierne bruke hytta i forhold til sin eierandel.

Ved oppløsning har sameierne forkjøpsrett

Det å eie noe sammen kan danne grunnlag for diskusjon og rettslige spørsmål. For eksempel kan man eie en fast eiendom sammen med andre. Sameie oppstår ofte etter arvelaters ønske eller ved gave. Det kan oppstå tvist dersom en av sameierne ønsker å oppløse sameie, herunder for eksempel å selge eiendommen for å nyttiggjøre seg en økonomisk gevinst. Samtidig kan en annen sameier ha en sterk tilknytning til stedet, og ønsker derfor ikke at eiendommen skal selges på det åpne markedet. En meget praktisk ordning er at sameierne da har forkjøpsrett.

Dersom det oppstår en konflikt vedrørende et eventuelt salg av sameiegjenstand eller fast eiendom, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med dine rettigheter.

Oppløsning av sameie reguleres av sameigelova § 15. Når man eier noe sammen med andre har sameierne forkjøpsrett til tingen, se her § 11. Forkjøpsretten gjelder også eierskifte ved tvangssalg eller overføring ved arv eller gave. Det betyr at du som sameier har et relativt sterkt vern.

Salg av fast eiendom

Ved salg av fast eiendom og i det tilfellet at en av sameierne ønsker å benytte sin forkjøpsrett, er utgangspunktet for kjøpesummen det kjøper har betalt for sameiedelen. Likevel kan det kreves markedspris dersom kjøpesummen åpenbart vil være underpris. Er det uenighet mellom sameierne hva som er markedspris, kan det være lurt å kontakte en uavhengig takstmann. Det kan da være lurt å få to uavhengige takster av eiendommen for å få fastsatt en rettferdig pris. Imidlertid kan det være nyttig å merke seg at alle sameierne har forkjøpsrett, også de sameierne som ønsker oppløsning av sameiet. Dermed kan det bli budrunder mellom sameierne, men med takstverdien som utgangspunkt.

Ta gjerne kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand fra en advokat vedrørende din situasjon.

Konkrete spørsmål om forkjøpsrett er ofte kompliserte og må utredes etter medgått tid. NB! Vi har ikke anledning til å vurdere denne type spørsmål gratis. Ønsker du å etablere oppdrag for utredning og råd i anledning forkjøpsrett bistår vi deg gjerne med dette.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.