Sameierne har forkjøpsrett

Mange eier noe sammen med noen andre. Når to eller flere eier noe sammen foreligger det et sameie mellom eierne. Det er Sameigelova av 1965 som regulerer forholdet mellom eierne. Sameierne har forkjøpsrett dersom sameiet oppløses.

Sameie


Sameierne har lik rett til å råde over sameietingen, men det er viktige begrensinger i forhold til hensynet til de andre sameierne. Sameie oppstår gjerne ved avtale, eller ved gave eller arv. Det kan være vanskelig å dele sameietingen inn i bestemte eierdeler for hver eier. Derfor eier sameierne en ideell andel av tingen.

Bruksrett


Alle sameierne har i utgangspunktet lik bruksrett til sameietingen. I tilfellet der det kan være vanskelig å ha lik bruksrett, vil sameierne bruke sameietingen i samsvar med sin eierandel. For eksempel eier sameierne en liten hytte sammen og det vil ikke være mulig at alle sameierne er på hytta samtidig. Da kan sameierne bruke hytta i forhold til sin eierandel.

Oppløsning av sameiet


Det å eie noe sammen kan danne grunnlag for diskusjon og rettslige spørsmål. For eksempel kan man eie en fast eiendom sammen med andre. Sameie oppstår ofte etter arvelaters ønske eller ved gave. Det kan oppstå tvist dersom en av sameierne ønsker å oppløse sameie, herunder for eksempel å selge eiendommen for å nyttiggjøre seg en økonomisk gevinst. På den annen side står du og har en sterk tilknytning til stedet og ønsker ikke at eiendommen skal selges på det åpne markedet. En meget praktisk ordning er at sameierne har forkjøpsrett.
Dersom det oppstår en konflikt vedrørende et eventuelt salg av sameiegjenstand eller fast eiendom, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med dine rettigheter.
Oppløsning av sameie reguleres av sameigelova § 15. Når man eier noe sammen med andre har sameierne forkjøpsrett til tingen, se her § 11. Forkjøpsretten gjelder også eierskifte ved tvangssalg eller overføring ved arv eller gave. Det betyr at du som sameier har et relativt sterkt vern.

Fast eiendom


Ved salg av fast eiendom og for det tilfellet at en av sameierne ønsker å benytte sin forkjøpsrett, er utgangspunktet for kjøpesummen det kjøper har betalt for sameiedelen. Likevel kan det kreves markedspris dersom kjøpesummen åpenbart vil være underpris. Er det uenighet mellom sameierne hva som er markedspris, kan det være lurt å kontakte en uavhengig takstmann. Det kan da være lurt å få to uavhengige takster av eiendommen for å få fastsatt en rettferdig pris. Imidlertid kan det være nyttig å merke seg at alle sameierne har forkjøpsrett, også de sameierne som ønsker oppløsning av sameiet. Dermed kan det bli budrunder mellom sameierne, men med takstverdien som utgangspunkt.

Ta gjerne kontakt


Flere av våre advokater har autorisasjon til å selge fast eiendom. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand fra en advokat vedrørende din situasjon eller gjennomføring av salget. Sannsynligvis vil du kunne oppleve å spare en god del penger ved å bruke oss.