Selge bolig?

Sannsynligvis kan vi gi deg en konkurransedyktig pris.

Mange som skal selge bolig ønsker å gjøre dette selv, uten bistand av eiendomsmegler. Etter 1. januar 2010 ble det åpnet opp for at privatpersoner selv kan selge egen bolig. Tidligere har slike salg vært forbeholdt eiendomsmeglere. Det at privatpersoner selv kan selge bolig har naturligvis en kostnadsmessig betydning for selger. Selv om du velger å selge bolig på egenhånd er det mange som ønsker bistand i forbindelse med utarbeidelse av kjøpekontrakt og det økonomiske oppgjøret.

Det vil i mange tilfeller være lurt å rådføre seg med en advokat dersom du ønsker å selge bolig. Det kan oppstå situasjoner før, under salgets gjennomføring og i ettertid, som gjør det gunstig at det er en advokat som hjelper deg med salget.

Våre advokater har autorisasjon for salg av bolig. Vi kan derfor hjelpe deg med å selge din bolig.

Vi kan hjelpe deg med blant annet utarbeidelse av kjøpekontrakten, innhente takst og boligsalgsrapport, verdivurdering og tinglysning. Vi bistår deg gjerne også i selve oppgjøret mellom deg som selger og kjøper.

Vi er opptatt at du som selger blir ivaretatt på en god og sikker måte. Du skal føle deg trygg på at dine verdier sikres og at alt går riktig for seg ved salgets gjennomføring. Vi kan bistå deg enten du ønsker å selge bolig, leilighet, tomt eller fritidseiendom.

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å selge bolig.