Selger av bolig har ikke vært ærlig

Bolig er for de fleste av oss en stor og viktig investering. Som boligkjøpere gjør vi derfor forundersøkelser og eliminerer det vi kan av potensielle feller og problemer. Prospekter må leses med en viss nøkternhet. "Stort potensiale" er ikke alltid bare en stort potensiale, men kanskje også et potensielt stort mareritt, eller ihvertfall en stor jobb. Uansett hvor grundige undersøkelser en gjør er man likevel til syvende og sitt også prisgitt selgers erfaring, opplevelse og ikke minst kunnskap om boligen. De fleste i dag opplyser til megler og gjennom eierskifteskjema feil og mangler de kjenner til. Som boligadvokater ser vi imidlertid også at det syndes i noen grad når det kommer til opplysninger. Hvilke konsekvenser kan dette få?

Konsekvenser av at selger av bolig ikke har vært ærlig

Selv om en bolig er solgt "som den er", kan det foreligge mangler etter loven. Dette gjelder, blant annet, i de tilfeller selger av bolig ikke har markedsført boligen på riktig både, altså at det er gitt feil opplysninger i forbindelse med salget, eller selger har holdt tilbake opplysninger om boligen. I slike tilfeller har selger av bolig ikke vært ærlig om omstendighetene ved boligen. Dette får konsekvenser, med mindre vi taler om avvik av bagatellmessig karakter og forholdet uansett ikke har virket inn på avtalen. Dersom du oppdager et slik avvik er det viktig å reklamere, altså klage, til selger og eventuelt eierskifteselskap dersom selger har tegnet eierskifteforsikring. Vi anbefaler reklamasjon både til selger og eierskifteselskapet, så kan man vurdere nærmere på et senere tidspunkt hvilke ledd man ønsker å forfølge videre. I reklamasjonen må det fremgå hva du vil klage på og hvorfor. Det bør også fremgå hva du vil kreve, eller ihvertall opplysning om at du vil komme tilbake til spørsmålet om hva som kreves. Sentralt i denne forbindelse er naturligvis å avbryte lovens frist. Som den klare hovedregel er det ikke noe poeng å sitter på gjerdet å vente. Å reklamere innebærer ingen negativ konsekvens og følgelig er det ingen grunn til å ha høy terskel for å inngi en reklamasjon.

Dersom selger av bolig ikke har vært ærlig ved salget vil konsekvensen kunne være at selger er ansvarlig for mangler som kan knyttes til opplysningssvikten. Ofte er det en grunn til at selger har unnlatt å opplyse om et slikt forhold. Heldigvis ser man det ikke så ofte. De fleste boligselgere er redelige. Av forskjellige årsaker hender det imidlertid at enkelte tar snarveier og du som kjøper skal naturligvis ikke lede for dett. Typiske eksempler på slike tilfeller er:

- opplysninger om fukt gis ikke videre

- ufagmessig arbeid underkommuniseres eller opplyses ikke om

- forekomst av skadedyr underkommuniseres eller opplyses ikke om

Dette for å nevne noe.

Selger av bolig har ikke vært ærlig, men kravet avvises. Hva nå?

I de tilfeller selger ikke har vært ærlig er det viktig at du som kjøper ikke blir passiv. I henhold til avhendingslovens bestemmelser må du reklamere innen rimelig tid. Det vil i praksis si at du må sende en klage til selger og eierskifteselskapet så snart du har mistanke om at det kan foreligge et forhold som potensielt kan bli en mangel. Dessverre ser vi at dette kan være en felle, på den måten at kjøper blir sittende og se an situasjonen, for lenge uten å sende reklamasjon. Med andre ord - ikke vent. Mange synes sikkert det er ubehagelig å klage og fremstå som kravstor. Vi vil imidlertid råde enhver til å se bort i fra slike hensyn fordi loven ikke direkte legger opp til en slik tilnærming. Hvis reklamasjonen er for sent inngitt, og det konkluderes med det standpunktet så er det absolutt, med mindre det utfordres og man klarer å få dom på noe annet. Som boligadvokater ser vi at denne feilen utføres i praksis ganske ofte, dessverre. Selvprosederende personer venter for lenge med å sende klage/reklamasjon. Ikke vær redd for å reklamere. Gjør dette heller en gang for mye fremfor en gang for lite. Risikoen ligger hos deg, hvis du velger å vente. Om du er i tvil om hva en reklamasjon bør inneholde og prosessen forøvrig, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss.

Dekning av utgifter til advokat

Dersom saken ikke lar seg løse og motparten bestrider ditt krav vil du ha mulighet for dekning av advokatutigifter via dine allerede etablerte ordinære forsikringer. Vi sjekker dette for deg, gratis.

I realiteten vil du få dekket omlag 80% av utgifter til egen advokat ved tvist, opptil kr 100 000. Dette selv om du ikke vinner saken.

Ta gjerne kontakt via vårt skjema nedenfor for en nærermere uforpliktende dialog i anledning din sak.