Det vil fortsatt være mulig å få erstatning eller prisavslag i skjeggkresaker, dersom selger har unnlatt å opplyse om skjeggkre. Vi ser også fortsatt eksempler på at skjeggkre er en salgslyte som kan gi kjøper krav på kompensasjon. Våre advokater kan vurdere om du har en sak.

Skjeggkre-erstatning vil kunne forekomme for direkte utlegg, men det er særlig prisavslag for utgifter til sanering og det verdiminuset skjeggkre-forekomsten utgjør som kan utløse større pengebeløp. Har du en skjeggkresak og lurer på om du kan ha krav på prisavslag og erstatning er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss.

Skjeggkre erstatning – når?

Hvis du kjøper bolig med skjeggkre uten at dette er påregnelig vil du kunne oppnå skjeggkre-erstatning hvis selger eller eierskifteselskapet ikke tar ansvar. Erstatning er særlig aktuelt for poster som tapte leieinntekter og utgifter til sakkyndige. Det kan ved heving også være aktuelt å få erstatning for påkost du ikke får nyttiggjort deg av i anledning hevingoppgjøret. Erstatning for økonomisk tap som følge av for mye innbetalt dokumentavgift kan også være aktuelt.

Skjeggkre-erstatning eller prisavslag

Du vil som regel kunne kreve erstatning for noen poster og prisavslag for andre poster. Det som særlig er aktuelt er prisavslag for å utbedre skjeggkre – problemet og for det verdiminuset forekomsten gir. Flere dommer trekker i retning av prisavslag i skjeggkresaker.

Har jeg en sak?

Vi som jobber med skjeggkre-saker ser at folk reagerer forskjellig. Enkelte er villig til å trosse skjeggkre-problemet for å få en bolig. Det kan være andre hensyn som er så viktig at boligkjøper er villig til å ta ulempen ved å kjøpe en bolig som har et skjeggkre-problem. Så lenge opplysninger er gitt før salget er et slik salg naturligvis helt i orden.

Den klare hovedregelen er imidlertid at boligkjøper tar funn av skjeggkre meget tungt når man skjønner hva det hele innebærer. I de fleste tilfellene har selger ikke opplyst om noe som helst som indikerer at det er skjeggkre eller andre insekter i boligen. Å oppdage at det kryr av skjeggkre etter overtagelse er svært belastende for boligkjøper, særlig når man skjønner kompleksiteten i skjeggkre-problemet. Mer kunnskap gir ofte mer dyster innstilling til problemet som kan virke uoverkommelig. Flere melder om sykemeldinger og at samlivet blir satt på prøve. Disse aspektene tilsier at mange nå karakteriserer skjeggkre som skadedyr selv om de ikke gjør særlig fysisk skade.

Hvor vidt man har en sak vil bero på, blant annet, følgende:

  • Har du fått risikoopplysninger forut for salget? Hvis nei, så kan det tale for at du har en sak. Hvis ja, så må det gjøres en nærmere vurdering.
  • Har du reklamert i tide? Reklamer så snart du har den minste mistanke om et avvik. Venter du går kravet tapt. Det er veldig bittert og helt unødvendig.
  • Har dyrene vært der når du kjøpte boligen? Dette er viktig å få bevist.

Om du lurer nærmere på om du har en sak er du velkommen til å sende inn en henvendelse via vårt kontaktskjema. Den første henvendelsen er gratis og vil bli vurdert av en av våre advokater med særlig kompetanse på skjeggkre.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.