I en dom fra 2017 ble en boligkjøper på Østlandet tilkjent over kr 700 000 i prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre.

En av våre advokater fremforhandlet nylig et forlik på kr 700 000 i prisavslag i en annen skjeggkresak. Opp imot et 20 talls dommer har gitt store prisavslag. I Stavanger tingrett endte skjeggkre-funn med frifinnelse for selger. Agder lagmannsrett har også avsagt en dom hvor de mente det ikke var sannsynliggjort at skjeggkre utgjør et varig verdiminus. Det er således ingen automatikk i at man har krav på høye prisavslag selv om man finner skjeggkre i boligen. Det må gjøres en konkret vurdering av sakens faktum og juridiske side.
 
Har du kjøpt bolig med skjeggkre? Les nærmere om hva du bør kreve og hvorfor.

Prisavslag i skjeggkresak

Hvorfor kan man ha krav på prisavslag i en skjeggkresak? Det enkle svaret er at du har kjøpt en bolig uten at dette var opplyst. Du fikk ingen informasjon om insektene før du kjøpte boligen, og det er utvilsomt at det er deg som kjøper som har tatt de med inn i boligen. Begge disse momentene er svært viktige. Hvis selger har gitt risiko-opplysninger ligger man potensielt tynt an. Du kunne da ha sjekket nærmere før du kjøpte boligen. Det samme gjelder dersom det like gjerne kan ha vært deg som tok insektene inn i boligen. Kartlegging av omfang er derfor viktig.

Lang utviklingstid på dyrene gjør det mulig å komme med noe estimat i forhold til levetid i boligen. I leilighetskompleks og rekkehus kan det imidlertid være mer problematisk. Prisavslag gis videre for sanering, og fordi problemet som regel utgjør et verdiminus. Verdiminuset kan særlig knyttes til det faktum at det er tilnærmet umulig å utrydde skjeggkre i boliger av treverk med isolerte vegger og etasjeskiller med god plass for mange skjeggkre. Prognosene er bedre i rene murbygninger. Prisavslaget er ingen lotto-gevinst. Det skal gis for å gjenopprette ubalansen i kontraktsforholdet. Vi møter mange fortvilede skjeggkre-boligkjøpere. I en bolig med skjeggkre kan det være tusenvis av skjeggkre, og dette får man en følelse av når man ser den kravle rundt omkring i boligen. For mange er det svært mentalt belastende og sosialt problematisk. Boligkjøpere er forskjellige, men det synes å være rimelig å legge til grunn at de fleste ikke synes skjeggkreforekomst er noe hyggelig.

Hvordan får du prisavslag i skjeggkresak?

Du må reklamere til selger direkte, og til eierskiftselskapet. Du kan gjøre dette selv eller ved bruk av advokat. Det vi erfarer er at man som regel er nødt til å ta ut stevning før motpart er interessert i å diskutere et prisavslag med riktig størrelse. Dette bør du bruke advokat til å gjøre. Skjeggkresaker er spesielle og det er viktig at du velger en advokat som har særlig kompetanse på skjeggkresaker. Hos advokatveiledning.no har vi per nå 5 advokater som er utdannet til å håndtere skjeggkre-saker spesielt. Det vil si at vi har både kompetanse og kapasitet.

Har man alltid krav på prisavslag?

Svaret er nei. I noen tilfeller ser vi at selskapene er dyktige og på ryddig vis kommer seg unna ansvar, noe som åpenbart er innafor. Selskapene risikerer store tap og man må bare forvente at de bruker juss og faktum til sin fordel der det er mulig. Det er ikke slik at observasjon av skjeggkre automatisk gir krav på prisavslag. Typiske fallgruver er at saken bygges for dårlig opp med dårlige bevis, frister oversittes, man tar feil av skjeggkre og sølvkre og lignende. Man må bygge saken ordentlig og legge frem harde fakta på en ryddig og god måte.

Hva koster advokat i skjeggkresak?

Din boligforsikring dekker nesten 80% av utgiftene til advokat. Det vil si at du gjennom å investere noen få tusen i advokatbistand vil kunne stå godt rustet til å ta ut stevning og kreve prisavslag i din sak. Husk at en stevning nødvendigvis ikke er forbundet med hovedforhandling. Vi forsøker alltid å fremforhandle et godt resultat, gjerne uten å ta saken lenger enn nødvendig. Dette har vi også sett at eierskifteselskapene er innstilt på i en god del av sakene.

Har du en potensiell skjeggkresak? Ta kontakt med oss for en nærmere veiledning i din sak. Den første henvendelsen er gratis. Du vil få svar fra en advokat med særlig kompetanse på skjeggkre.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.