Dersom selger har gitt uriktige opplysninger kan dette være en mangel etter avhendingsloven. Les mer om dine muligheter og ta kontakt med oss om du ønsker vurdering av din sak. Advokatveiledning tilbyr gratis førstevurdering når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen.

Selger må opplyse om negative avvik

Hvilke opplysninger rammes?

Ikke alle opplysninger som er uriktige rammes av loven. Det skal litt til. Dersom det er gitt uriktige opplysninger av noen betydning kan det være en mangel som gir deg rett på et mangelskrav. En konkret vurdering på gjøres, og det kan i denne forbindelse være nyttig å sjekke med en av våre advokater.

Hva kan man kreve ved uriktige opplysninger fra selger?

Dersom det foreligger en mangel etter avhendlingsloven kan du kreve erstatning eller prisavslag. Prisavslag er ofte det mest praktiske. Hva det vil koste å rette opp i mangelen er ofte et viktig utgangspunkt for utmåling av erstatningen eller prisavslaget.

Husk å reklamere i tide

Høyesterett har trukket opp linjen. Du må reklamere innen rimelig tid, og her har Høysterett sagt at reklamasjon senere enn 3 måneder som oftest vil være i ytterkanten av det akseptable. Reklamer så snart du blir klar over mangelen, så slipper du å miste kravet som følge av for sen reklamsjon.

Eierskifteselskapet avviser kravet

Eierskifteselskapene er kreative og «flinke» til å avvise kravet, selv om selger har gitt uriktige opplysninger. Ikke la avslaget bli stående uten videre. Vi har flere ganger opplevd at avslaget er feil, og senere vunnet frem med prisavslag.

Har du en sak?

I de tilfeller selger har gitt uriktige opplysninger har man ofte en sak. Man slipper terskelen om at mangelens utbedringssum skal utgjøre 5-6% av kjøpesummen. Vi hjelper deg å sjekke om du kan ha en sak. Send oss en beskrivelse av mangelen og salgsdokumentene til post@advokatveiledning.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Advokat over forsikringen

Husk at advokat dekkes av forsikringen, dersom selger eller eierskifteselskapet avviser kravet ditt. Dekningen er på 80% etter betaling av grunnegenandelen.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.