Familierettslige spørsmål

Her har vi samlet mange artikler om familierett. Særlig aktuelt er skifteoppgjøret og problemstillinger knyttet til dette. I saker om oppløsning av ekteskap eller samboerskap kan man ha krav på fri rettshjelp, dersom man tjener under kr 246.000 brutto i året og nettoformuen ikke overstiger kr 100.000.

Dersom du har spørsmål knyttet til familierett kan du lese våre artikler.