Din ektefelle kommer en dag med skilsmissepapirene i hånda. Du har en periode i vente der du naturligvis vil være langt nede. Etter en stund skal deres økonomiske forhold gjøres opp. Dette vil ofte oppleves som både utfordrende og belastende.

Komplekst regelverk knyttet til samlivsbrudd

Det er mange regler i ekteskapsloven av 1991 om et økonomisk oppgjør mellom ektefeller. Flere av disse er kompliserte og kan være vanskelige å forstå for «mannen i gata». Dere har kanskje tatt opp felles lån, en av dere har betalt til husholdningen og du har kanskje arvet noe i løpet av ekteskapet. Dersom dere har felles barn kan også dette ha betydning for hvem som kan bli boende i deres bolig. Kort sagt er det mye å ta stilling til når midlene skal fordeles.

Felleseie som utgangspunkt

Som utgangspunkt har ektefeller felleseie og disse verdiene skal dermed som hovedregel deles likt. Likevel finnes det unntak dersom man har avtalt særeie, man har arvet eller mottatt gaver som skal være særeie. Mange tror at felleseie er det samme som sameie. Dette er ikke riktig. Felleseie er en betegnelse på det ektefellene har skaffet sammen inn i ekteskapet. Felleseie har ikke noe med eiendomsrett å gjøre, men de verdier som er gjenstand for økonomisk likedeling.

Ved særeie holdes særeiemidler utenfor oppgjøret

Særeie må avtales. Dersom man har særeiemidler, skal dette holdes utenfor det økonomiske oppgjøret.
Hva som er felleseie og hva som er særeie vil ha stor betydning for det økonomiske oppgjøret ved en skilsmisse.
Det er noen forhold det kan være lurt å se nærmere på når man skal foreta et skifte etter et ekteskap:

• Når er skjæringstidspunktet?
• Har dere felleseie?
• Hva er ditt særeie?
• Er det mulig å skjevdele noe i boet?
• Har dere en ektepakt eller skrevet andre avtaler?
• Kontoutskrifter?

Ta kontakt med advokat om dere ikke blir enige, før det utarter seg til en konflikt.

Send oss en beskrivelse av saken din

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Dette er helt uforpliktende. Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare enkeltspørsmål på vederlagsfri basis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.