Hva gjør du når ekteskapet ryker?

Din ektefelle kommer en dag med skilsmissepapirene i hånda. Du har en periode i vente der du naturligvis vil være langt nede. Etter en stund skal deres økonomiske forhold gjøres opp. Dere har kanskje tatt opp felles lån, en av dere har betalt til husholdningen og du har kanskje arvet noe i løpet av ekteskapet. Dersom dere har felles barn kan dette ha betydning for hvem som kan bli boende i deres bolig.
Det er mange regler i ekteskapsloven av 1991 om et økonomisk oppgjør mellom ektefeller. Samtidig er reglene kompliserte og de kan være vanskelige å forstå for "mannen i gata".

Som utgangspunkt har ektefeller felleseie og disse verdiene skal dermed som hovedregel deles likt. Likevel finnes det unntak dersom man har avtalt særeie, man har arvet eller mottatt gaver som skal være særeie. Mange tror at felleseie er det samme som sameie. Dette er ikke riktig. Felleseie er en betegnelse på det ektefellene har skaffet sammen inn i ekteskapet. Felleseie har ikke noe med eiendomsrett å gjøre, men de verdier som er gjenstand for økonomisk likedeling.

Særeie må avtales. Dersom man har særeiemidler, skal dette holdes utenfor det økonomiske oppgjøret.
Hva som er felleseie og hva som er særeie vil ha stor betydning for det økonomiske oppgjøret ved en skilsmisse.
Det er noen forhold det kan være lurt å se nærmere på når man skal foreta et skifte etter et ekteskap:

• Når er skjæringstidspunktet?
• Har dere felleseie?
• Hva er ditt særeie?
• Er det mulig å skjevdele noe i boet?
• Har dere en ektepakt eller skrevet andre avtaler?
• Kontoutskrifter?

I forbindelse med en skilsmisse kan det være viktig å rådføre seg med en advokat. En advokat kan hjelpe deg med å få til en god økonomisk løsning for deg, i en ellers vanskelig situasjon. Vi bistår deg gjerne i saker om skilsmisse og separasjon. Ta kontakt via vårt kontaktskjema. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.