Advokatveiledning bistår jevnlig klienter som er utatt for vederlagskrav, eller klienter som ønsker å kreve vederlag. Har du tatt beslutningen og trenger en advokat i din samboer-sak?

Utgangspunkt ved brudd på samboerskap

Ønsker du å rette et krav mot tidligere samboer, eller har fått et krav imot deg, kan det være greit å vite hva som er utgangspunktet. Alt man eier og tar med seg inn i samboerskapet er i utgangspunktet ditt eget. Eiendomsgrensen er således ganske klar, men dette kan enkelt kompliseres.

De færreste forventer at samboerskapet skal havarere, og mange tenker ikke på å skrive en kontrakt som skal regulere hva som skjer ved brudd. Det er ingen ekteskapslov for samboere, slik at det som eies av hver enkelt eies av hver enkelt, med mindre et sameie er stiftet gjennom avtale, bestemt av tredjeperson (f.eks arv) eller gjennom direkte bidrag eller indirekte bidrag.

Tvist om sameie

I flere av sakene vi har hatt er det tvist om sameie. Den ene parten mener at boligen eies kun av den ene, mens den andre mener at man avtalte sameie. Hjemmelen til boligen er ikke avgjørende, det er realiteten som er viktig. Foreligger det en klar avtale om sameie, vil denne stå seg selv om hjemmelen er annerledes.

Hver sak lever sitt eget liv og det må gjøres en konkret vurdering. Vi hjelper deg gjerne med en gjennomgang for å se om du kan ha noe å gå på. En slik gjennomgang vil være basert på medgått tid.

Har jeg krav på vederlag?

Om du har krav på en sum i kroner og øre fra tidligere samboer, vil bero på en rekke faktorer. Det må være rimelig å tilkjenne et slikt vederlag og du må ha tilført din samboer en betydelig økonomisk fordel. Dette vil for eksempel være tilfelle om du har betalt alt av forbruk, mens samboeren din over flere år har «saltet» ned sine penger i fast eiendom. Det skal imidlertid en del til. Vi hjelper deg med dette vurderingen.

Her kan du lese mer om vederlagskrav for samboere.

Det vil lønne seg å benytte advokat

Det er nesten håpløst å føre en slik sak alene, med mindre man har meget god peiling på ulovfestet rett innen samboerforhold. I denne type saker kan man ikke gå inn i en lov å finne ut hva som gjelder. Det er nødvendig med en fullstendig opplysning av faktum og solid kjennskap til rettspraksis. Ønsker du bistand til å rette krav mot tidligere samboer eller har du blitt utsatt for krav om vederlag, kan du sende oss en beskrivelse via vårt kontaktskjema. Vi ser frem til å høre i fra deg! Det er bare hyggelig å bli kontaktet.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.