Søk råd hos en advokat

Det er ikke helt enkelt å manøvrere rundt etter svar på hvilke rettigheter man har etter bruddet, og det kan derfor være gunstig å rådføre seg med en advokat. Før du tar stilling til om du skal rådføre deg med en advokat etter endt samboerskap, bør du imidlertid ta stilling til om du ønsker å bruke penger på advokat.

Det er ikke mulig å få dekket advokatutgifter i denne type saker, med mindre det blir rettssak og du vinner den. Ta derfor en runde og vurder før du tar kontakt med advokat for bistand. Ofte vil det være vanskelig å komme under kr 10 000 i denne type saker. På en annen side kan det være en god investering. Alternativet kan være dyrere. Tråkker man feil i prosessen, uten advokat, kan det havarerte samboerskapet bli en dyr affære

Vårt bidrag er å ikke bruke mer tid på saken enn det som er rimelig og nødvendig. Dersom du vurderer å gå til sak, eller har blitt saksøkt, og trenger advokatbistand, ta kontakt med oss. Man alltid bør vurdere å bruke advokat ved søksmål.

Det kan være utfordrende å få oversikt over egne rettigheter

Det er ingen lov som regulerer oppløsning av et samboerforhold direkte. Dette gjør disse sakene tidvis vanskelige og kompliserte. Man kan finne noen bestemmelser i husstandsfellesskapsloven som regulerer noe. Det samme gjelder i sameieloven. I det store og det hele er imidlertid mye overlatt til den generelle eiendomsretten hvor mitt er mitt og ditt er ditt. Det høres enkelt og fint ut, men slik er det ikke alltid. I mange tilfeller han man kanskje kjøpt noe i sameie, eller opparbeidet seg et sameie. Hva gjelder da?

Vederlag etter endt samboerskap

De fleste blir enige om fordelingen av mindre løsøregjenstander. Det er ikke der skoen trykker. Det som ofte er stridens kjerne er fast eiendom. Var den faste eiendommen i sameie mellom partene, eller var det kun den ene som eide den? Foreligger det en uttrykkelig avtale som sier noe om dette, er ofte saken grei. Men, dersom den ene i vesentlig grad har bidratt til at den andre kunne nedbetale store deler av lånet, eller den ene har sørget for alt av hjemmearbeid og betalt forbruksutgifter er det kanskje rimelig at vedkommende får en kompensasjon etter bruddet. Dette kalles vederlag etter endt samboerskap. Det meste av dette, både i forhold til sameie og i forhold til vederlag etter endt samboerskap, reguleres av rettspraksis.

Les  mer om vederlagskrav og samboerskap

Vi hjelper dere med å formalisere en avtale

Dersom du har en sak hvor det er tvil om sameie eller krav om vederlag etter endt samboerskap, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Send oss en beskrivelse av saken din

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Dette er helt uforpliktende. Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare enkeltspørsmål på vederlagsfri basis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.