Skifteoppgjør ved skilsmisse kan være komplisert. Det vil være mange praktiske forhold som må ordnes. Skal felles bolig selges eller skal en av dere bli boende? Hva gjør dere med gjeld og andre eiendeler? Kanskje har dere egne lån og samtidig også felleslån på huset. Ofte vil det være en god investering å la seg bistå av advokat.

Har du en konkret sak hvor dere skal bli enige om omgjør, eller foreligger det uenighet og mulig tvist som kan havne i retten, kan du gjerne ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering. Flere av våre advokater har solid kompetanse innen familieretten.

Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare enkeltspørsmål på vederlagsfri basis.

Avtalefrihet i forbindelse med skifteoppgjør

Når det skal foretas et skifteoppgjør etter skilsmisse står partene fritt til å avtale hva de vil. Det er således avtalefrihet ved skifteoppgjør. Imidlertid er det mange som trenger bistand av advokat på hver sin side fordi partene ikke blir enige. Reglene kan være kompliserte og mange.

Privat eller offentlig skifte ved skifteoppgjør etter skilsmisse

På den ene side kan det være tidsbesparende og kostnadseffektivt å inngå en privat skifteavtale. Ved et offentlig skifte etter skilsmisse er det tingretten som avgjør. Retten vil ved offentlig skifte avklare de spørsmål som må løses mellom de tidligere ektefellene og deretter avslutte den økonomiske delingen med en utlodning.
De fleste skifteoppgjør skjer ved privat skifte.

Utgangspunkt ved felleseie

Utgangspunktet ved skifteoppgjøret er at det som er felleseie, skal fordeles likt på ektefellene. I praksis innebærer likedelingsregelen at alt ektefellene eier summeres, og deretter trekkes det ifra gjeld. Hvordan dette slår ut i din konkrete sak om skifteoppgjør etter skilsmisse hjelper vi deg med.

Særeie og skjevdelingsmidler

Dersom det foreligger ektepakt om særeie skal dette tas hensyn til ved skiftet. Det samme gjelder eventuelle skjevdelingsmidler ektefellene måtte eie. Skjevdelingsmidler er verdier som holdes utenfor delingen. Dette er formue som klart kan føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, jfr. ekteskapsloven § 59.

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er det tidspunktet da ektefellenes verdier og gjeld skal fastsettes. Det følger nærmere av ekteskapsloven § 60 hva som er å anse som skjæringstidspunktet.

Skjønnsmessige vurderinger ved skifteoppgjør: Husmordommen

Til tross for at verdiene av ektefellenes gjenstander kan fastsettes relativt enkelt, er det også skjønnsmessige vurderinger som må foretas når det økonomiske oppgjøret skal foretas. Blant annet kan det ha betydning for oppgjøret om en av ektefellene har vært hjemme med barn og derved muliggjort en større inntekt for den andre. Høyesterett har i den såkalte Husmordommen avklart at dette er et moment som er av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger bistand i forbindelse med skifteoppgjør.

Foretrekker du telefon? Send oss ditt telefonummer via kontaktskjemaet nedenfor.

Send oss en beskrivelse av saken din

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Dette er helt uforpliktende. Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare enkeltspørsmål på vederlagsfri basis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.