Skifteoppgjør ved skilsmisse

Ved skilsmisse er det mange praktiske forhold som må ordnes, og det kan være en god investering å la seg bistå av advokat. Skal felles bolig selges eller skal en av dere bli boende, hva gjør dere med gjeld og andre eiendeler. Kanskje har dere egne lån og samtidig også felleslån på huset. Skifteoppgjør ved skilsmisse kan være komplisert. Derfor kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å får en vurdering av hvor du står økonomisk.

I denne artikkelen skriver en av våre advokater om en del viktige momenter det kan være greit å være klar over i forbindelse med skifteoppgjør.

Har du en konkret sak hvor dere skal bli enige om omgjør, eller foreligger det uenighet og mulig tvist som kan havne i retten, kan du gjerne ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering. Flere av våre advokater har solid kompetanse innen familieretten.

Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare enkeltspørsmål på vederlagsfri basis.

Avtalefrihet i forbindelse med skifteoppgjør


Når det skal foretas et skifteoppgjør etter skilsmisse står partene fritt til å avtale hva de vil. Det er således avtalefrihet ved skifteoppgjør. Imidlertid er det mange som trenger bistand av advokat på hver sin side fordi partene ikke blir enige. Reglene kan være kompliserte og mange.

Privat eller offentlig skifte ved skifteoppgjør etter skilsmisse


På den ene side kan det være tidsbesparende og kostnadseffektivt å inngå en privat skifteavtale. Ved et offentlig skifte etter skilsmisse er det tingretten som avgjør. Retten vil ved offentlig skifte avklare de spørsmål som må løses mellom de tidligere ektefellene og deretter avslutte den økonomiske delingen med en utlodning.
De fleste skifteoppgjør skjer ved privat skifte.

Felleseie


Utgangspunktet ved skifteoppgjøret er at det som er felleseie, skal fordeles likt på ektefellene. I praksis innebærer likedelingsregelen at alt ektefellene eier summeres, og deretter trekkes det ifra gjeld. Hvordan dette slår ut i din konkrete sak om skifteoppgjør etter skillsmisse hjelper vi deg med.

Særeie og skjevdelingsmidler


Dersom det foreligger ektepakt om særeie skal dette tas hensyn til ved skiftet. Det samme gjelder eventuelle skjevdelingsmidler ektefellene måtte eie. Skjevdelingsmidler er verdier som holdes utenfor delingen. Dette er formue som klart kan føres tilbake til midler som ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, jfr. ekteskapsloven § 59.

Skjæringstidspunktet


Skjæringstidspunktet er det tidspunktet da ektefellenes verdier og gjeld skal fastsettes. Det følger nærmere av ekteskapsloven § 60 hva som er å anse som skjæringstidspunktet.

Husmordommen


Til tross for at verdiene av ektefellenes gjenstander kan fastsettes relativt enkelt, er det også skjønnsmessige vurderinger som må foretas når det økonomiske oppgjøret skal skje. Blant annet kan det ha betydning for oppgjøret om en av ektefellene har vært hjemme med barn og derved muliggjort en større inntekt for den andre. Høyesterett har i den såkalte Husmordommen avklart at dette er et moment som er av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger bistand i forbindelse med skifteoppgjør. Vi sjekker om du kan ha krav på fri rettshjelp. Har du ikke det, ønsker vi som et alternativ å tilby en gunstig timepris.


Foretrekker du telefon? Send oss ditt telefonummer via kontaktskjemaet nedenfor.