Ved kjøp av bolig skal kjøper kunne forvente at boligen er i den tilstanden som er avtalt. For å unngå erstatningsansvar i etterkant av et boligsalg, velger mange å sikre seg med en eierskifteforsikring. Her skriver vi litt om hva du som kjøper kan gjøre ved avslag på erstatningskrav fremmet til eierskifteforsikringsselskapet.

Avslag på eierskifteforsikringen

Mange boligkjøpere stoler blindt på at deres interesser er sikret dersom boligen selges med eierskifteforsikring. Når kjøper da oppdager en mangel, for eksempel fukt på badet eller råte i veggen, kan det vært vanskelig å vite hva man skal gjøre når avslagsbrevet kommer fra eierskifteforsikringen. Det er viktig å kunne hevde sine rettigheter ovenfor forikringsselskapet, da vi stadig ser avslag som er gitt på feil grunnlag. Med bistand fra advokater som kjenner denne type saker, har du bedre muligheter for å vinne frem. Du bør derfor ikke akseptere et avslag uten videre.

Advokatbistand kan dekkes av din forsikring

Din forsikring dekker advokatbistanden i disse sakene, noe mange faktisk ikke er klar over. Dersom du har fått avslag fra NCL eller Protector kan du kontakte oss for en gratis førstevurdering av din sak og hvorvidt denne er noe å gå videre med. Ofte vil svaret være ja, men ser vi at saken mest sannsynlig ikke kan føre frem, vil vi også gjøre deg kjent med dette. Dessverre ser vi for eksempel at enkelte boligkjøpere ikke har reklamert innen tidsfristen, og da vil det være vanskelig å føre saken videre. I andre tilfeller kan man se at feilen som viste seg var opplyst om i salgsdokumentasjonen, og da vil det heller ikke være en mangel i lovens forstand.

Det er mange vanskelig grensedragninger i disse sakene, hvilket kan gjøre det smart å la en advokat se på saken. Første henvendelse til oss er helt uforpliktende. Kontakt oss om det er behov.

«As is» betyr ikke at selger fratas alt ansvar

De fleste boliger selges «som den er», eller «as is» som det også kalles. At boligen selges med et slik forbehold innebærer en ansvarsfraskrivelse fra selger, noe altså loven åpner for. Det er imidlertid ikke slik at man har muligheten til å fraskrive seg ethvert ansvar. Selv om boligen er solgt med «as is»-forbehold, kan du gjøre mangel gjeldende etter flere bestemmelser.

Hvis boligen er i vesentlig dårligere tilstand enn forventet, det kan være tilfelle ved skjulte feil og mangler som overstiger 5% av kjøpesummen. Hver mangel legges sammen, slik at den enkelte mangel ikke må utgjøre 5% av kjøpesummen. Selv om manglene ikke utgjør 5% av kjøpesummen, vil det foreligge en mangel om det er gitt feil opplysninger om boligen, eller holdt tilbake opplysninger om boligen.

Selgers plikt til å opplyse forhold om boligen omfatter de forhold som selger bør påregne at kjøper ønsker å få. I praksis har kjøper fått hevet boligkjøpet for eksempel ved manglene opplysninger om at det er blitt utført ett drap i boligen. Er du i tvil er det lurt å få en vurdering fra en eiendomsrettsadvokat.

Innhent tilstrekkelig dokumentasjon

Eierskifteforsikringen vil ofte avslå fordi selskapet mener at kravet ikke er dokumentert. Det kan derfor være lurt å innhente en reklamasjonsrapport fra en takstmann. Videre kan det være lurt å snakke med naboene som kanskje vet noe om boligen. Det er viktig og ikke starte utbedring før manglene er dokumentert og det er sendt reklamasjon. Når man oppdager en mangel kan det være lurt å få en fagmann til å se på dette, og ikke tro at dette ikke er så farlig.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid

Et avslag fra eierskifteforsikringen vil ofte være begrunnet med at det er reklamert for sent. Fristen for å reklamere løper fra det tidspunkt kjøper oppdaget eller burde oppdaget manglene. Det skal da reklameres innen rimelig tid. I høyesterett er dette fastslått til maksimalt tre måneder. Når man oppdager en mangel er det derfor viktig og straks sende reklamasjon skriftlig, slik at man har dokumentasjon.

Rettshjelp

Vi som til daglig arbeider med spørsmål knyttet til avhendingsloven, ser at det ofte er svært vanskelig og nå frem ovenfor eierskifteforsikringen. En vanlig strategi fra eierskifteforsikringen er å bruke lang tid på saken, dette for å prøve å trette ut kjøperen. Det kan da være ett lurt advokattips å få en profesjonell eiendomsrettsadvokat, eller å fremme dine krav.

I mange tilfeller kan du få delvis kostnadsfri advokatbistand. Under boligforsikringen ligger det en rettshjelpsforsikring som dekker 80% av advokatbistand, når grunnegenandelen er betalt. Grunnegenandelen utgjør kr 3000 – 4000. Det er advokaten som ordner dette med ditt forsikringsselskap. Les mer om rettshjelp her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.