Mangler ved kjøp av ny bolig

Mange velger å kjøpe ny bolig, ofte gjennom prospekt eller ved kjøp av tomt og deretter bygge ny bolig. Til tross for at boligen er ny kan det foreligge mangler ved boligen. Mangler ved ny bolig reguleres av Bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova gjelder dersom selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Dette vil ofte være tilfellet ved kjøp og salg av ny bolig.

Reklamasjon

Utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger mangler ved din nye bolig er kjøpekontrakten. Som kjøper av ny bolig har du mulighet til å reklamere på feil og mangler inntil fem år etter overtakelsen av den nye boligen. Reklamasjonsfristen på fem år er den såkalte absolutte reklamasjonsfristen. Selv om det er en absolutt reklamasjonsfrist på fem år er det viktig at du reklamerer på manglene i rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde oppdaget dem. Dersom du oversitter reklamasjonsfristene kan mangelskravet ditt være tapt.

Hvem skal det reklameres til ?

Ved mangler ved kjøp av ny bolig er det entreprenøren du skal reklamere til. Det er entreprenørens ansvar at den nye boligen tilfredsstiller det som er avtalt og offentlige krav som for eksempel det elektriske anlegget. Det kan også foreligge mangler ved ny bolig dersom entreprenøren har gitt uriktige opplysninger eller unngått å gi opplysninger som er av betydning for boligen.

Hva kan kreves dersom det foreligger mangler ved kjøp av ny bolig ?


Dersom du mener at det foreligger mangler ved din nye bolig har du flere muligheter. Du kan blant annet holde tilbake deler av kjøpesummen. Beløpet du kan holde igjen vil ofte være stort tilsvarende at kravet ditt blir dekket. Dersom du holder igjen mer enn det som tilsvarer ditt mangelskrav, kan du bli ilagt forsinkelsesrenter. Ved mangler på ny bolig kan entreprenøren kreve å rette eller reparere de manglene som foreligger ved boligen. Her kan det være lurt å ikke begynne på reparasjoner selv. Mangler ved kjøp av ny bolig kan også føre til at du har krav på prisavslag eller krav på erstatning for de utlegg du har hatt i forbindelse med manglene. Dersom manglene på din nye bolig er vesentlige kan du kreve å heve kjøpet. Ved heving vil kjøpsavtalen heves og partene må levere tilbake det de har mottatt. Kjøper leverer boligen tilbake og kjøper får igjen kjøpesummen.