NCL/Protector - avslag fra eierskifteforsikringen

Boligen er for mange en stor og viktig investering. Det er derfor svært viktig å få den tilstand på boligen som er avtalt. Mange boliger selges med eierskifteforsikring. Eierskifteforsikring er en forsikring som selger kjøper og som dekker det ansvar som kan oppstå etter avhendingsloven.

Når kjøper da oppdager en mangel, for eksempel fukt på badet eller råte i veggen, kan det vært vanskelig når avslagsbrevet kommer fra eierskifteforsikringen. Det er viktig å kunne hevde sine rettigheter ovenfor eierskifteforsikringen, da vi stadig ser avslag som er gitt på feil grunnlag. Med bistand fra advokater som kjenner denne type saker, har du bedre muliheter for å vinne frem. Du bør derfor ikke akseptere et avslag uten videre.

Din forsikring dekker advokatbistanden i disse sakene, noe mange faktisk ikke er klar over. Les mer om dette nedenfor. Dersom du har fått avslag fra NCL eller Protector kan du kontakte oss for en gratis førstevurdering av din sak. Vi vurderer om du har en sak å gå videre med. Ofte vil svaret være ja, men ser vi at saken mest sannsynlig ikke kan føre frem, vil vi også gjøre deg kjent med dette. Dessverre ser vi for eksempel at enkelte boligkjøpere ikke har reklamert innen tidsfristen, og da vil det være vanskelig å føre saken. Videre. I andre tilfeller kan man se at feilen som viste seg var opplyst om i salgsdokumentasjonen, og da vil det heller ikke være en mangel i lovens forstand.

Det er mange vanskelig grensedragninger i disse sakene, hvilket kan gjøre det smart å la en advokat se på saken. Første henvendelse til oss er helt uforpliktende. Kontakt oss om det er behov.

Ansvaret

De fleste boliger selges "som den" er eller "as is" som det også kalles. At boligen selges med et slik forbehold innebærer en ansvarsfraskivelse fra selger, noe altså loven åpner for. Det er imidlertid ikke slik at man har muligheten til å fraskrive seg ethvert ansvar. Selv om boligen er solgt med "as is" - forbehold, kan du gjøre mangel gjeldende etter flere bestemmelser. Hvis boligen er i vesentlig dårligere tilstand enn forventet, det kan være tilfelle ved skjulte feil og mangler som overstiger 5% av kjøpesummen. Hver mangel legges samme, slik at den enkelte mangel må ikke utgjøre 5% av kjøpesummen. Selv om manglene ikke utgjør 5% av kjøpesummen, vil det foreligge en mangel om det er gitt feil opplysninger om boligen, eller holdt tilbake opplysninger om boligen. Selgers plikt til å opplyse forhold om boligen omfatter de forhold som selger bør påregne at kjøper ønsker å få. I praksis har kjøper fått hevet boligkjøpet for eksempel ved manglene opplysninger om at det er blitt utført ett drap i boligen. Er du i tvil er det lurt å få en vurdering fra en eiendomsrettsadvokat.

Dokumentasjon

Eierskifteforsikringen vil ofte avslå fordi selskapet mener at kravet ikke er dokumentert. Det kan derfor være lurt å innhente en reklamasjonsrapport fra en takstmann. Videre kan det være lurt å snakke med naboene som kanskje vet noe om boligen. Det er viktig og ikke starte utbedring før manglene er dokumentert og det er sendt reklamasjon. Når man oppdager en mangel kan det være lurt å få en fagmann til å se på dette, og ikke tro at dette ikke er så farlig.

Reklamasjon

Ett avslag fra eierskifteforsikringen vil ofte være begrunnet med at det er reklamert for sent. Fristen for å reklamere løper fra det tidspunkt kjøper oppdaget eller burde oppdaget manglene. Det skal da reklameres innen rimelig tid. I høyesterett er dette fastslått til maksimalt tre måneder. Når man oppdager en mangel er det derfor viktig og straks sende reklamasjon skriftlig, slik at man har dokumentasjon.

Rettshjelp

Vi som til daglig arbeider med spørsmål knyttet til avhendingsloven, ser at det ofte er svært vanskelig og nå frem ovenfor eierskifteforsikringen. En vanlig strategi fra eierskifteforsikringen er å bruke lang tid på saken, dette for å prøve å trette ut kjøperen. Det kan da være ett lurt advokattips å få en profesjonell eiendomsrettsadvokat til å fremme dine krav. Du kan få delvis gratis advokatbistand. Under boligforsikringen ligger det en rettshjelpsforsikring som dekker 80% av advokatbistand, når grunnegenandelen er betalt. Grunnegenandelen utgjør kr 3000 - 4000. Det er advokaten som ordner dette med ditt forsikringsselskap. Les mer om rettshjelp her.