Vesentleg ringare stand


Vesentleg ringare stand er ordlyden i avhendingslova § 3-9. Avhendingslova regulerer avhending, herunder kjøp av fast eiendom. Således gjelder avhendingslova dersom det er forhold ved eiendommen som oppstår i forbindelse med kjøp. Våre advokater har god erfaring med avhendingssaker og bistår gjerne i forbindelse med problemstillinger knyttet til fast eiendom.


"Som han er"

Avhendingslova § 3-9 regulerer kjøp av fast eiendom som er solgt med et såkalt "som han er"-forbehold. Et slikt forbehold gjelder eiendommens tilstand, herunder ved at selger tar forbehold om skjulte feil og mangler ved eiendommen. Selger tar ved et slikt forbehold sikte på å overføre risikoen for skjulte feil og mangler over på kjøper.

Vesentleg ringare stand - hva betyr det ?

Kravet etter avhendingslova er at dersom det ikke foreligger opplysningssvikt fra selgers side når det gjelder mangler, må eiendommen være i "vesentleg ringare stand" enn kjøper kunne forvente, for at det foreligger mangler ved eiendommen. Kjøpers forventinger til eiendommen tar utgangspunkt i kjøpesummen og forholdene ellers ved eiendommen og kjøpet. Altså må eiendommen være i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente, for at mangler kan gjøres gjeldene når eiendommen er solgt med forbehold etter avhendingslova § 3-9. Vesentleg ringare stand er en vurdering av hvor stor verdi mangelen eller manglene utgjør ved eiendommen.

Prosentlæren ved vesentleg ringare stand

Rettspraksis har utviklet den såkalte prosentlæren. Prosentlæren gjelder hvilken verdi mangelen eller manglene samlet utgjør for at vesentlighetskravet etter avhendingslova § 3-9 er oppfylt. Manglenes samlede verdi må prosentvis måles mot eiendommens kjøpesum. Det er størrelsen på avviket manglene utgjør som ofte utgjør om eiendommen er i vesentleg ringare stand. Utgangspunktet for vurderingen er om mangelen eller manglene utgjør omkring 4-6 % av kjøpesummen. Imidlertid må det foretas en konkret vurdering av manglene sett hen til kjøpers forventing ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Således er ikke prosentlæren absolutt, men en veiledning av hva som utgjør vesentleg ringare stand.

Er eiendommen din i vesentleg ringare stand

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater eller via kontaktskjemaet nedenfor. Vårt kontor arbeider mye med avhendingssaker. Vi tilbyr en kostnadsfri førstevurdering av om du har en sak. I avhendingssaker har du gjennom din forsikring rettshjelpsdekning.