Personforsikring – avslag på personforsikring?

Advokatveiledning har advokater som er spesialister på forsikringsrett. Våre advokater har jobbet hos forsikringsselskaper og kjenner godt til deres strategi og saksbehandling. Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og førstevurdering av din sak.

Skillet mellom skadeforsikring og personforsikring

I forsikringsretten skiller vi mellom skadeforsikring og personforsikring. Når man taler om personforsikringer i det daglige språket, sikter vi gjerne til forsikringer som dekker en persons liv og helse. De fleste av oss tegner personforsikring fordi vi ønsker å sikre oss selv eller våre nærmeste en økonomisk trygghet ved sykdom og ulykker. Med personforsikring i lovens forstand menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Dersom en forsikring skal anses som personforsikring etter loven, må den falle inn under en av disse tre kategoriene.

Nedenfor finner du liste over de vanligste personforsikringer:

  • Uføreforsikring / ervervsuførhetsforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Gruppelivsforsikring / gjeldsforsikring
  • Barneforsikring
  • Lisensforsikring / Loss of license

Klagefrist ved avslag på forsikring

Dersom selskapet avslår krav om erstatning helt eller delvis under ulykkes-/ sykdomsforsikring er klagefristen 6 måneder fra det tidspunktet du fikk skriftlig melding om avslaget. Forsikrede som ikke overholder klagefristen mister retten til erstatning. Bestemmelsen er materiellrettslig foreldelsesregel og tolkes svært strengt i praksis.

Ta gjerne kontakt med en advokat i advokatveiledning for en uforpliktende samtale i forbindelse med klage på et avslag på personforsikring til forsikringsselskapet.

Dekkes mine advokatutgifter av selskapet?

Har du fått avslag på personforsikringen, dekkes dine advokatutgifter under din rettshjelpforsikring som du har gjennom hjem- og innboforsikringen. Du må imidlertid betale en liten egenandel. Såfremt vilkårene er oppfylt etter lov om frihjelp, kan du i noen tilfeller få dekket dine advokatutgifter gjennom fri rettshjelp-ordningen. Vi ordner med etablering av rettshjelpsdekning eller søknad til fylkesmannen.

Advokatveiledning orienterer alltid våre klienter om hvordan advokatens salær blir dekket, og advokatkostnader vil ikke bli pådratt uten at du fullt ut er informert.

Ta kontakt med våre advokater som er forsikringseksperter. Vi synes det er hyggelig å bli kontaktet uansett!

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.