Håndverker

Håndverkertjenester reguleres av egen lov - forbrukervernet i fokus

Vi har en egen lov om håndverkertjenester. Loven er forbrukervennlig og bygd over samme last som kjøpslovgivningen. Som forbruker skal man naturligvis medvirke til at håndverkeren kan gjøre en ålreit jobb, samt at håndverkeren skal få muligheten til å rette opp eventuelle feil. Håndverkeren har imidlertid et stort ansvar for å gi korrekte råd og sørge for at tjenesten blir gjort på en fagmessig god måte. Lurer du på om du har en sak er det bare å ta kontakt med oss.

Er den utførste tjensten mangelfull? Send klage umiddelbart


Du som forbruker må reklamere og bistå med opplysninger som er korrekte. Dersom du som forbruker følger opp det du skal, ligger det et betydelig ansvar hos håndverkeren. Han skal blant annet utføre sin jobb fagmessig og fraråde dersom det er forhold som tilsier at resultatet av arbeidet kan bli dårligere enn forventet.

Advokatutgiftene dekkes av din forsikring

Vurderer du å la deg bistå av advokat, kan det være greit å tenke over at denne bistanden kan dekkes av en av dine forsikringer. Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene under forsikringen.

Ta kontakt for gratis førstevurdering - har du en sak å gå videre med?


Gjennom våre artikler får du noe veiledning om juridiske forhold omkring håndverkertjenester. Advokatene tilsluttet samarbeidet advokatveiledning.no jobber mye med denne type saker, både for håndverkere og forbrukere. Ta gjerne kontakt med oss om du har en sak. Vi hjelper deg. Benytt vårt kontaktskjema nedenfor.