Nordmenn er glade i å pusse opp. Mange velger å bruke håndverker for å utføre jobben. Håndverkertjenesteloven gir deg som forbruker et godt vern. Har du opplevd feil og mangler ved utførselen kan du lese mer om dine muligheter i våre artikler, eller spørre oss etter gratis førstevurdering.

Håndverkssaker med forbrukervernet i fokus

Vi har en egen lov om håndverkertjenester. Loven er forbrukervennlig og bygd over samme last som kjøpslovgivningen. Som forbruker skal man naturligvis medvirke til at håndverkeren kan gjøre en ålreit jobb, samt at håndverkeren skal få muligheten til å rette opp eventuelle feil. Håndverkeren har imidlertid et stort ansvar for å gi korrekte råd og sørge for at tjenesten blir gjort på en fagmessig god måte. Hva gjør du ved avvik?

Send klage umiddelbart ved mangelfull utførelse

Du som forbruker må reklamere og bistå med opplysninger som er korrekte. Dersom du følger opp det du skal, ligger det et betydelig ansvar hos håndverkeren. Han skal blant annet utføre sin jobb fagmessig og fraråde dersom det er forhold som tilsier at resultatet av arbeidet kan bli dårligere enn forventet. Vi anbefaler alltid skriftlig reklamasjon.

Har du opplevd at håndverkeren ikke har ryddet opp? Da kan du lese våre artikler eller ta kontakt med oss for å sjekke om du har en sak. Våre advokater veileder privatpersoner i riktig retning. Mange tar kontakt med oss for å få informasjon om hva som er hensiktsmessig å gjøre videre, og noen vil ha bistand fra våre advokater. Første vurdering av sak hos oss er gratis og eventuell bistand utføres etter nærmere avtale.

Gratis førstevurdering

Gjennom våre artikler får du noe veiledning om juridiske forhold omkring håndverkertjenester. Advokatene tilsluttet samarbeidet advokatveiledning.no jobber mye med denne type saker, både for håndverkere og forbrukere. Ta gjerne kontakt med oss om du har en sak. Vi hjelper deg.

Advokatutgifter dekkes av din forsikring

Ja, du leste riktig. Mange er ikke klar over at innboforsikringen dekker utigfter til advokat. Du får 80% dekning mot en egenandel på ca 4 000 kr.

Advokatfirmaet AustinLyngmyr & Co står bak Advokatveiledning.no