Advokat håndverkertjenester – reklamasjon

Det verserer mange tvistesaker i etterkant av utførte håndverkertjenester. En del håndverkere har hastverk, bruker for dårlige produkter, utfører arbeidet unøyaktig, ikke i overenstemmelse med retningslinjer/ forsikrifter og etterlater seg ufagmessige løsninger.

Som forbruker har du god anledning til å reklamere på håndverkeren. Det kan være tungt å stå i en sak alene. Ofte opplever forbrukere at saken blir trenert. Advokat ved håndverkertjenester sparer deg for mye tid og energi. Ofte er det slik at du har krav på dekning av advokatutgifter over din innboforsikring eller husforsikring. Du betaler kun egenandel i henhold til dine forsikringsvilkår.

Dårlig utført håndverkertjeneste – hva nå?


Det du imidlertid kan gjøre selv, så snart som mulig er å sende klage til håndverken. Gi beskjed hva du mener er galt og gjør det klart hva du vil kreve, for eksempel utbedring eller erstatning. Ikke vent med å sende reklamasjon, og send gjerne reklamasjon per epost og/eller sms. Det viktige poenget er at den kommer frem.

Mangel ved håndverkertjenesten


Det er flere mulige årsaker til at mangel kan foreligge. Ofte er mangelspørsmålet knyttet til ufagmessig arbeid, slurv, hastverksarbeid eller manglende kunneskap om utførelse av jobben. Ufagmessig arbeid utgjør en mangel. Fagvurderingen må gjøres av sakkyndig. Vi samarbeider med flere sakkyndige takstmenn.

Advokat ved håndverkertjenester – hva kan advokaten gjøre?


En av våre erfarne håndverkertjeneste-advokater vil sørge for at dine juridiske interesser blir ivaretatt på en optimal måte. Ved å bruke advokat vil du kunne føle deg trygg på at saken blir anlagt så bra som mulig for at utfallet skal bli gunstigst mulig for deg som klient.

Trenger du bistand i en sak kan du ta kontakt med oss. Den første vurderingen koster deg ikke noe.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.