Tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Det er ordlyden i håndverketjenesteloven § 5.

I en dom avsagt i Oslo Tingrett i 2013, herunder TOSLO-2013-58470, måtte et håndverkerfirma betale over 60.000 kr i erstatning/prisavslag som følge av mangelfull utførelse av arbeider på tak. 

Mangelsvurderingen ved feil på tak


Én ting er at det foreligger feil og avvik på taket. Noe annet er om det foreligger en mangel i håndverketjenestelovens forstand. Da må lovens vilkår vurderes. I tingrettsdommen nevnt ovenfor, var det ikke påberopt feil valg av materialer. Ved vurderingen av om det forelå en mangel var spørsmålet da om arbeidet var utført på en faglig god måte og i samsvar med produktbeskrivelsen. At tjenesten skal utføres fagmessig betyr at den skal utføres på en måte som en erfaren og dyktig fagmann på området anser som riktig for en viss tjeneste. Dette følger av lovens forarbeider.

Størrelsen på erstatning ved feil på tak


Størrelsen på erstatning/prisavslag kan være vanskelig å fastsette. Her må det normalt innhentes en takstrapport på skadene. I tingrettsdommen nevnt ovenfor, ble tilkjent prisavslag på 63.500 kr. Dette knyttet seg til mangel rundt takhatten. Det var en rekke andre feil som var påberopt som mangel og som ikke ble ansett for å være det. Det viser viktigheten av gode faglige takstrapporter og grundig juridisk arbeid i forkant av tvist. Med juridisk bistand vil man også få rådgivning på hvilke forlikstilbud som eventuelt bør fremsettes, eller motsatt – aksepteres. Mange saker løses underveis og før de havner i retten. Tvister med håndverkere kan også tas inn for Forbrukertvistutvalget. Vi bistår jevnlig forbrukere med saker for Forbrukertvistutvalget.

Dekning av advokatutgifter i saker om erstatning for feil på tak


Som forbruker vil du trolig ha krav på dekning av advokatutgifter i saker om erstatning for feil på tak. Forsikringsdekningen kan også omfatte utgifter til takstmann. Vi sjekker dette for deg kostnadsfritt. Forsikringsdekningen kalles rettshjelpsdekning. De fleste selskaper har som vilkår at de betaler så mye som 80% av advokatutgiftene. Forbrukeren betaler 20% og en egenandel på 4000 kr. Den økonomiske interessen i saken bør være på over 30.000 kr om det skal lønne seg å bruke advokat.

Vi tilbyr spesialisert advokatbistand på håndverketjenesteloven


Vurderer du å koble inn advokatbistand? Ved å ta kontakt i kontaktskjemaet under, vil du få svar fra en spesialisert advokat. Vi sjekker om du har krav på dekning av advokatutgifter via din forsikring. Ta kontakt, og få svar innen kort tid.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.