Erstatning mot rørlegger

Alle må på et eller annet tidspunkt engasjere en håndverker. Som oftest går dette helt fint. Håndverkeren utfører en fagmessig god jobb og tar seg rimelig betalt. I andre tilfeller utfører ikke håndverkeren en fagmessig akseptabel jobb. Kanskje står ikke prisen i forhold til den jobben som er utført. Denne artikkelen omhandler erstatning mot rørlegger. 

Reklamasjon mot rørlegger

Reklamasjon er et absolutt vilkår for erstatning. Er det ikke reklamert innen reklamasjonsfrist, så vil ikke saken føre frem. Det er viktig å gjøre dette skriftlig. Er dette kun gjort muntlig, kan man risikere at det blir ord mot ord. Bevisbyrden påhviler den som reiser et krav. Når det gjelder dekning av advokatutgifter via rettshjelp, så er det også ofte etter reklamasjon at denne trer i kraft. Det kreves at det er oppstått tvist. Det vil si at erstatningskravet må være fremmet mot håndverker, og håndverkeren må ha avvist ansvar.

Erstatning mot rørlegger – hvilke type skader?

Det kan være mange ulike skader som gjør at det oppstår et krav om erstatning mot rørlegger. Noen gjengangere er dårlig utstyr, for eksempel produktfeil på kobling som rørlegger har anvendt og som medfører vannskader. En annen er at rørleggeren lager hull i vannrør eller feilmonterer røropplegget. Det som er sentralt er at det foreligger en årsakssammenheng mellom skadene og rørleggerens ansvarsbetingende handling.

Forsikringen dekker advokatutgifter

Siden du trolig har krav på dekning av advokatutgifter via rettshjelp i innboforsikringen, så vil det normalt være fornuftig å engasjere advokatbistand.

Det er vanskelig å anlegge en sak på egenhånd uten juridisk kompetanse og en del saker mot håndverkere ender opp uten erstatning fordi saken er anlagt uten advokatbistand. Det er likevel viktig å gjøre seg opp noen tanker rundt kostnadene. Selv med forsikringsdekning, påløper det en egenandel (kr 4000 + 20% av det overskytende).

Erstatningskravet bør ligge på minimum kr 50 000, for at det lønner seg å engasjere advokat. Fordelene med å ta kontakt med oss, er at vi tilbyr en gratis førstevurdering for å avdekke om du har en sak å gå videre med. Vi sjekker også opp forsikringen din.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.