Erstatning mot snekker er aktuelt der det foreligger et avvik fra hva du kan forvente av en faglig forsvarlig snekker og det snekkeren du selv har engasjert leverer. Det er ofte sluttresultatet som svikter. Erstatning mot snekker kan imidlertid også være aktuelt der snekkeren selv har gjort en grei jobb, men også har brukt dårlig utstyr. En annen aktuell problemstilling er om snekkeren krever for godt betalt, eller ikke har orientert om kostnadsutviklingen underveis.

Vilkår for erstatning mot snekker – økonomisk tap

På et overordnet nivå kan man si at det er tre vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge et krav om erstatning mot snekker. Det må for det første foreligge et økonomisk tap. Det må være mulig å konstatere et objektivt tap, det er ikke nok at noe oppleves som et tap. Det økonomiske tapet vil ofte utgjøre kostnadene ved eventuelle skader og utbedringskostnadene.

Vilkår for erstatning mot snekker – ansvarsgrunnlag

Med ansvarsgrunnlag menes at snekkeren må ha overtrådt en lovbestemmelse – snekkeren må som det klare utgangspunkt være å bebreide for avviket fra faglig godt arbeid. Dette er egentlig ganske selvfølgelig. Hvis for eksempel er den som mottar tjenesten som er skyld i skade som har oppstått, kan man ikke kreve erstatning fra snekker.

Vilkår for erstatning mot snekker – årsakssammenheng

Det siste vilkåret er at det må foreligge årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende handlingen fra snekkeren og det tapet som blir lidt. Her kan man for eksempel tenke seg at en snekker bruker noe dårlig utstyr og så oppstår det noen måneder senere en skade. Hvis skaden ikke skyldes utstyret snekkeren benyttet, foreligger det ikke årsakssammenheng. Erstatning mot snekker kan da ikke kreves.

Advokatbistand i sak om erstatning mot snekker

Du vil trolig få dekket 80% av advokatutgiftene dine, minus en egenandel på 4000 kr, dersom det oppstår uenighet med snekker om erstatning. Er det fremmet et skriftlig krav om erstatning som avvises, kan såkalt rettshjelpsdekning etableres via innboforsikring. Dette sjekker vi ut for deg dersom du tar kontakt.

Erstatningskravet bør ligge på minimum kr 30.000 for at det er fornuftig å koble inn advokat på saken. Saken kan tas inn for Forbrukertvistutvalget, som er en mindre risikofull instans enn Tingretten. Ta kontakt i dag, så får du en gratis og uforpliktende førstevurdering av saken og vi sjekker om du har rettshjelpsdekning. Du får svar fra spesialisert advokat.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.