Opplever du at flisene løsner? Da kan det tenkes at det foreligger en mangel ved den utførte håndverkertjenesten.

Dersom du skal pusse opp og flislegge et rom, kan du velge å gjøre dette selv. De fleste velger imidlertid å bruke profesjonell hjelp, da det ofte gir det beste resultatet. Som forbruker vil du også oppleve at du står langt sterkere dersom det skjer noe med flisene i etterkant. Et vanlig eksempel er at flisene løsner. Dersom årsaken ikke skyldes forhold på forbrukerens side, er det stor sannsynlighet for at håndverkeren har en form for ansvar for at flisene løsner.

Reklamasjon på flisleggingen

Dersom du opplever at flisene løsner er det først og fremst viktig å reklamere. Dette skal gjøres «innen rimelig tid», i henhold til håndverkertjenesteloven § 22 (lovdata.no). Ikke vær beskjeden i en reklamasjonsprosessen. Gjør det helt klart overfor håndverkeren hva som er galt med den utførte tjenesten eller resultatet. Gi også tilkjenne hva du vil kreve. Det mest praktiske vil ofte være å kreve at jobben gjøres på nytt. Dersom dette ikke etterkommes kan andre mangelskrav være aktuelle, for eksempel prisavslag og erstatning. NB: sørg for at du kan dokumentere den inngitte reklamasjonen.

Som et minimum bør du sende en epost. Dersom du både sender epost og post med reklamasjon vil du alltid være på den sikre side, så lenge mottakers adresse er korrekt. Så lenge du kan sannsynliggjøre at din melding må være mottatt av motparten vil det medføre at reklamasjonen er rettidig. Det ideelle er en tilbakemelding fra motparten om at reklamasjonen er mottatt. Ta vare på denne dokumentasjonen.

Mangel

Håndverkertjenesteloven gir forbrukeren et betydelig vern, herunder for dem som opplever at flisene løsner. Dersom håndverkeren har utført tjenesten uten å ivareta forbrukerens interesser i tilstrekkelig grad, eller tjenesten som sådan ikke er gjort på en fagmessig god nok måte, foreligger det en mangel i lovens forstand. Dette vil for eksempel innebære at tjenesten er mangelfull dersom håndverkeren har feilvurdert underlaget på stedet. Kan det påvises at så har skjedd, vil det med med stor grad av sannsynlighet bety at tjenesten er mangelfull.

Advokatbistand

Opplever du at flisene løsner, og er usikker på om du skal kontakte advokat? Du er ikke alene. Mange tror at det å bruke advokat i denne type saker er så dyrt. Det trenger det ikke å være. Utgangspunktet vil ofte være at innboforsikringen din dekker mye av advokatutgiftene i denne type saker. Det vil si, du må betale en egenandel på omkring kr 4000. Etter den er betalt, betaler forsikringen 80 % av de resterende utgiftene og du må betale 20%. Den økonomiske interessen i saken bør være på 30.000 kr eller me rom det skal lønne seg med advokat. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en sak. Den første kontakten er uforpliktende, og vi har taushetsplikt. Benytt vårt kontaktskjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.