Fuktproblemer er noe som fort kan oppstå og som har stor skadevirkning. Det gjøres derfor en rekke tiltakt for å unngå fuktproblemer, enten det er på badet eller andre steder. Noen ganger kan det bli nødvendig å få hjelp av håndverker. Men hva gjør du om fuktproblemene vedvarer etter at håndverken har utført sitt oppdrag – eller enda verre – fuktproblemene oppstod først etter at håndverkeren hadde utført et annet oppdrag. Du har sterke rettigheter når det gjelder fuktproblemer grunnet håndverker. Kontakt oss gjerne om dette, vi har hatt flere saker som går på nettopp dette.

 

Fuktproblemer grunnet håndverker – tilkjent tilbakebetaling og erstatning


I Forbrukertvistutvalget, herunder FTU-2014-455, hadde en forbruker etablert oppdrag med håndverker grunnet fuktproblematikk i sokkelleilighet. Håndverkerfirmaet ga uttrykk for at de visste hva som var årsaken og hvordan det skulle utbedres. I etterkant vedvarte imidlertid fuktproblemene. Det ble til slutt så ille at leietakerne i sokkelleiligheten måtte flytte ut. Forbruker fikk bistand til å forfølge saken med klage for Forbrukerrådet og deretter oversendelse til Forbrukertvistutvalget for avgjørelse. De fikk fullt medhold da arbeidet som var utført ikke var fagmessig godt nok. Forbrukeren fikk tilbake kjøpesummen og erstatning.

 

Avgjørelser i Forbrukertvistutvalget ved saker om fuktproblemer grunnet håndverker


Det finnes en rekke avgjørelser i Forbrukertvistutvalget om dette. Fuktproblemer er utbredt og det er dessverre også dårlig faglig arbeid. Fordelen med å ta saken inn for avgjørelse hos Forbrukertvistutvalget er at avgjørelsene er like bindende som en dom i tingretten, men du risikerer ikke å måtte dekke motpartens sakskostnader dersom man ikke skulle få medhold fullt ut. Det er ankeadgang til tingretten. Vi har mange saker som ender med avgjørelse i Forbrukertvistutvalget. Det er etter vår erfaring høyst nødvendig med god juridisk bistand. Den som tar saken inn, har full bevisbyrde. Mange saker tapes i Forbrukertvistutvalget av forbrukere som tar saken inn på egenhånd fordi den ikke anlegges riktig. Man har misforstått det juridiske, eller det er ikke innhentet god nok dokumentasjon. Det er viktig å huske på at man trolig ikke får en ny mulighet til å rette opp feil underveis.

 

Dekning av advokatutgifter i tvist med håndverker om fukt


Som forbruker har du krav på dekning av advokatutgifter i tvist med håndverker om fuktproblemer via din innboforsikring, såfremt den omfatter «rettshjelp» og det kan dokumenteres at det foreligger tvist. Som oftest medfører dette at forsikringen dekker 80% av advokatutgiftene, minus en mindre egenandel. Dekningen gjelder normalt økonomisk interesse, med øvre begrensning på kr 100 000. Dette er en meget viktig og god ordning mange forbrukere ikke er klar over.

Henvendelse til advokatveiledning vedrørende fuktproblemer grunnet håndverker


Dersom du velger å sende inn en henvendelse til oss i kontaktskjemaet under, vil du få svar fra en spesialisert advokat eller advokatfullmektig. Det betyr at du blir kontaktet av en eller ei som har særlig kompetanse på ditt område og som jobber med disse sakene i det daglige. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende førstevurdering, normalt ved at vi får oversendt dokumenter per e-post som vi gjennomgår. Vi sjekker opp ovenfor forsikringen din. Deretter bestemmer du om du ønsker oppdrag etablert.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.