Det er ofte dyrt med håndverkere. Det finnes likevel useriøse håndverkere som forsøker å ta seg langt bedre betalt enn hva deres oppdrag skulle tilsi. For en forbruker kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre. Det er imidlertid slik at man kan bli fritatt for betalingsplikt selv om oppdraget er utført. Du har krav på faktura fra håndverker. Her skal det fremgå hvilke arbeider som er utført.

 

Krav på faktura fra håndverker – lovpålagt


Krav på faktura fra håndverker følger direkte av håndverketjenesteloven § 36. Hensikten er at en forbruker skal kunne bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt. Da er det lettere å vurdere hvorvidt prisen er forsvarlig eller ikke. Mange håndverkere slurver med fakturaene. Da kan det kreves at det utstedes en ny.

 

Når faktura fra håndverker inngis


Hvis man da får en faktura fra håndverker, så har det en rettslig konsekvens i henhold til håndverketjenesteloven. Forbrukeren blir bundet av prisen, dersom det ikke skriftlig underettes håndverkeren innen rimelig tid at prisen ikke godtas. Det hjelper ikke om det er åpenbart at prisen er for høy, hvis forbrukeren ikke oppfyller denne fristen.

 

Fritak fra betalingsplikt – advokat?


Hvis du som forbruker mener å skulle være fritatt fra betalingsplikt fra en useriøs håndverker, så kan det være fornuftig å ta kontakt med advokat. Får du for eksempel ikke faktura, vil det kunne medføre fritak fra betalingsplikt. Saken kan tas inn for Forbrukertvistutvalget eller forliksrådet i første omgang. Mange saker løses også underveis.

Bistand fra Advokatveiledning og dekning av advokatutgifter


I tvister med håndverkere vil du normalt ha krav på dekning av advokatutgifter via din innboforsikring. Dette kan vi sjekke ut for deg kostnadsfritt og uforpliktende. Størrelsen på den økonomiske interessen bør være på minst kr 20 000 for at det vil være hensiktsmessig å forfølge saken via advokat. Vi bistår jevnlig forbrukere i tvister som dette og ved å ta kontakt får du raskt svar fra en spesialisert advokat. Du får en gratis førstevurdering der det er mulig å gi.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.