Mangel ved flislegging av baderom kan være en kjedelig sak å havne i. Det er imidlertid viktig å være klar over at forbrukere har sterke rettigheter etter håndverketjenesteloven. Sluttresultatet kan således bli bra, selv om det er oppleves tung i det man oppdager at flisene løsner eller man oppdager andre typer feil. Kontakt oss gjerne hvis du vurderer advokatbistand i en sak som omhandler mangel ved flislegging av baderom.

 

Håndverkeren ansvarlig for sluttresultatet


Håndverkeren har et strengt ansvar når det kommer til sluttresultatet. Det foreligger en mangel ved en tjeneste hvis resultatet ikke samsvarer med det en forbruker kan forvente etter håndverketjenesteloven § 5 eller hva partene har avtalt seg imellom. Håndverketjenesteloven § 5 oppstiller krav om faglig utførelse. Tjenesten må tilfredstille kravene til faglig godt arbeid.

 

Avgjørelse i Forbrukertvistutvalget om mangel ved flislegging av baderom


Det foreligger flere avgjørelser i Forbrukertvistutvalget og rettsapparatet forøvrig som omhandler mangel ved flislegging av baderom. Mange tvister tas inn for Forbrukertvistutvalget fordi man ikke risikerer å måtte dekke motpartens kostnader ved et eventuelt tap. Dessuten har Forbrukertvistutvalget god juridisk innsikt i forbrukerrettslige problemstillinger. Vi bistår ofte med å ta saker inn for Forbrukertvistutvalget. FTU-2013-819 er en av de nyere avgjørelsene som omfatter mangel ved flislegging av baderom. Utvalget kom frem til at det var fagmessig utført flislegging på gulv, men ikke på vegg. Det ble lagt til grunn at store deler av flisene på veggen måtte skiftes ut. Forbrukeren fikk tilkjent en erstatning på kr 90 000.

Advokatutgifter i tvister om mangelfull flislegging av baderom


Normalt har du krav på dekning av advokatutgifter i tvist mot håndverker via din innboforsikring. Dette kalles rettshjelpsforsikring. Vi kan sjekke dette kostnadsfritt for deg. Vilkårene er stort sett at forsikringsselskapet dekker 80%, mens du må betale 20% og en egenandel på kr 4000. Dette medfører at mange forbrukere kan få juridisk bistand i saker som dette. Ved å kontakte oss, får du svar fra en spesialisert advokat eller advokatfullmektig som jevnlig jobber med saker som dette. Første henvendelse er alltid gratis og uforpliktende. Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken din.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.