Mangel ved flislegging av baderom kan være en kjedelig sak å havne i. Det er imidlertid viktig å være klar over at forbrukere har sterke rettigheter etter håndverkertjenesteloven. Sluttresultatet kan bli bra selv om det er oppleves tungt i det man oppdager at flisene løsner eller man oppdager andre typer feil. 

Håndverkeren er ansvarlig for sluttresultatet


Håndverkeren har et strengt ansvar når det kommer til sluttresultatet. Det foreligger en mangel ved en tjeneste hvis resultatet ikke samsvarer med det en forbruker kan forvente etter håndverketjenesteloven § 5 eller hva partene har avtalt seg imellom. Håndverkertjenesteloven § 5 (lovdata.no) oppstiller krav om faglig utførelse. Tjenesten må tilfredstille kravene til faglig godt arbeid.

Forbrukertvistutvalget om mangel ved flislegging av baderom


Det foreligger flere avgjørelser i Forbrukertvistutvalget og rettsapparatet forøvrig som omhandler mangel ved flislegging av baderom. Mange tvister tas inn for Forbrukertvistutvalget fordi man her ikke risikerer å måtte dekke motpartens kostnader ved et eventuelt tap. Dessuten har Forbrukertvistutvalget god juridisk innsikt i forbrukerrettslige problemstillinger. Vi bistår ofte med å ta saker inn for Forbrukertvistutvalget. FTU-2013-819 er en av de nyere avgjørelsene som omfatter mangel ved flislegging av baderom. Utvalget kom frem til at det var fagmessig utført flislegging på gulv, men ikke på vegg. Det ble lagt til grunn at store deler av flisene på veggen måtte skiftes ut. Forbrukeren ble tilkjent en erstatning 90.000 kr.

Advokatutgifter i tvister om mangelfull flislegging av baderom


Normalt har du krav på dekning av advokatutgifter i tvist mot håndverker via din innboforsikring. Dette kalles rettshjelpsforsikring. Vi kan sjekke dette kostnadsfritt for deg. Vilkårene er stort sett at forsikringsselskapet dekker 80%, mens du må betale 20% og en egenandel på 4000 kr. Dette medfører at mange forbrukere kan få juridisk bistand i saker som dette. Den økonomiske interessen i saken bør være på minst 30.000 kr om det skal lønne seg å bruke advokat. Ved å kontakte oss, får du svar fra en spesialisert advokat som jevnlig jobber med saker som dette. Første henvendelse er uforpliktende. Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken din.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.