Rust og rustskader er noe mange bileiere har problemer med. Noen blir nødt til å foreta utbedringer for å bli kvitt rustproblemene. Hva da hvis dette arbeidet er mangelfullt? Ved mangelfull reparasjon av rustskader kan du ha krav på erstatning. Du vil kunne ha krav på å utbedre dette på et annet bilverksted og kreve utgiftene til dette dekket av det første verkstedet som gjorde en mangelfull jobb.

Avgjørelse i Forbrukertvisturvalget på mangelfull reparasjon av rustskader


Forbrukertvistutvalget (FTU) fikk forelagt en sak om nettopp dette i 2014, (FTU-2014-567). Det gjaldt en Mercedes 220 (ikke den som er avbildet), som en privatperson kjøpte i 2012. Bilen var rett i forkant av kjøpet utbedret for rustskader. Et år etter overtakelsen var rustskadene kommet tilbake på de samme stedene som ble rustbehandlet i 2012. Saken ble klagd inn for Forbrukerrådet og deretter oversendt Forbrukertvistutvalget. De kom frem til at klager hadde krav på erstatning for de kostnader ny utbedring ville medføre. Det ble konkludert med at reparasjonen av rustskader i 2012 var mangelfull.

Mangelfull reparasjon av rustskader reguleres av håndverketjenesteloven


Håndverketjenesteloven kommer til anvendelse når det gjelder en forbruker og et inngått oppdrag med tjenesteyter med for eksempel reparasjon av rustskader. Håndverketjenesteloven er streng mot tjenesteyteren og forbrukeren gis sterke rettigheter. Det kreves fagmessig god utførelse av arbeidet, for å si det litt enkelt og generelt. Forbrukeren kan ha krav på heving, prisavslag, erstatning eller retting.

Dekning av advokatutgifter ved tvist om mangelfull reparasjon av rustskader


Ved tvist om mangelfull reparasjon av rustskader, vil du trolig via forsikring ha krav på dekning av mesteparten av advokatutgiftene i en tvist. For det første må tvisten dokumenteres. Deretter må vilkårene for øvrig være oppfylt. Forsikringsselskapet dekker normalt 80% av advokatutgiftene minus en egenandel på 4000 kr.

Advokat vedrørende mangelfull reparasjon av rustskader på bilverksted


Dersom du velger å sende inn en henvendelse til oss, vil din henvendelse bli fordelt til en spesialisert advokat. Du blir derfor kontaktet av noen med særlig kompetanse på ditt område. Vi bistår klienter over hele landet. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering av saken. Vi sjekker også med forsikringen om du har dekning på saken. Først når oppdragsbekreftelse er oversendt og bekreftet, er oppdrag etablert. Vår filosofi er å bistå klienter i saker hvor vi mener det er mulig å oppnå en god løsning. Ta kontakt og få svar innen kort tid.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.