I Norge er vi er glad i å pusse opp. Mange gjør en del selv, men av og til vil det være både påkrevd og hensiktsmessig med en byggmester eller håndverker. Spesielt gjelder dette kanskje større arbeider på bad, kledning, fliser og lignende.

Når man engasjerer fagfolk til å gjøre denne type arbeid er det fordi man ikke ønsker å få problemer etter oppussing. Stort sett går det greit, men også innen håndverkerbransjen begås det menneskelig svikt i form av dårlige vurderinger, feil materialvalg og uholdbare fremgangsmåter. Arbeidet av overfor nevnte karakter reguleres av lov om håndverkertjenester. Den vil ofte være forbrukerens redning ved problemer etter oppussing.

I denne artikkelen tar advokatveiledning.no opp en del momenter det kan være greit å har klart for seg, dersom du oppdager problemer etter oppussing utført av håndverker.

Klage på utført arbeid – reklamasjon

Typiske problemer er eksempelvis løse fliser og bad som lekker etter oppussingen. Når du oppdager denne type ting er det viktig å reklamere umiddelbart. Det vil si at du må klage til den som har uført arbeidet. For å sikre at du har klaget slik loven foreskriver, bør du være helt klart på hva som er symptomene er. Det holder ikke å skrive: «kan du komme å se på badet vårt». Ikke vær beskjeden når du skal reklamere. Send gjerne reklamasjon per post OG e-post. Reklamasjonsfristen er om lag 2 måneder etter at du oppdaget feilen, men det er ingen grunn til å spekulere i denne tidsrammen. Send reklamasjon snarest når mistanken om feil foreligger. Rettidig reklamasjon kan bli din redning i en sak med problemer etter oppussing. Gjør det også klart hva du vil kreve. Da er all tvil om riktige reklamasjon lagt til side.

Håndverkerens plikter

Håndverkeren har en klar plikt til å utføre oppussingen på en fagmessig god måte. Forbrukerens interesser skal ivaretas på en tilfredsstillende måte, slik at forbrukeren får den tjenesten og utfallet han bestilte. Dersom håndverkeren vet om krevende momenter som kan dukke opp skal det gjøres forløpende vurderinger og rådføring med forbrukeren. Dersom håndverkeren ikke oppfyller sine plikter havner vedkommende i ansvar overfor forbrukeren. Forutsetningen er naturligvis at forbruker har reklamert rettidig og at det ikke foreligger forhold på forbrukerens side som han har latt være å opplyse om. Det ligger et stort ansvar hos håndverkeren, men forbrukeren skal naturligvis også bidra dersom man står overfor forhold hvor man skjønner at det kan være galt avgårde. Håndverkeren er den profesjonelle part, noe som ofte trekker i favør forbruker. En håndverker som ikke opererer med noe skriftlighet vil eksempelvis fort være på ville veier ved tvil om hva som egentlig var avtalt. Dersom det foreligger forhold som bryter med de overfor nevnte forutsetninger vil det ofte foreligge en mangel.

Forbrukerens krav

Når det foreligger mangelfullt arbeid vil forbrukeren har krav på utbedring, holde penger tilbake, prisavslag, heving eller erstatning. I mange tilfeller vil nok utbedring av mangelen være det mest aktuelle. Men, dersom håndverker er helt fraværende kan det tenkes at du eksempelvis har krav på erstatning.

Du kan få dekket advokatutgiftene

Det kan lønne seg å vurdere bruk av advokat i denne type saker. Du kan gjøre mye selv, men som oftest vil din forsikring dekke store deler av advokatutgiftene i denne type saker. Les mer om dette her. Forsikringen dekker opptil 80% av advokatutgiftene, mens du selv betaler 20% + en egenandel på 4000 kr. For at det skal lønne seg å bruke advokat bør den økonomiske interessen i saken være på mer enn 30.000 kroner.

Den første henvendelsen til oss er uforpliktende. Bruk kontaktskjemaet nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.