Hvis du leverer privatbilen til et bilverksted, er det håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse. Loven er ufravikelig. Det er med andre ord ikke avgjørende hva du har avtalt med bilverkstedet såfremt avtalen gir deg dårligere vilkår enn loven. Da bryter loven igjennom. Håndverkertjenesteloven er forbrukervennlig og oppstiller en rekke rettigheter det er viktig å være klar over. Opplever du problemer med bilverksted og vurderer å rette et krav, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Problemer med arbeidet utført på bilverksted?


Det foreligger en mangel etter håndverkertjenesteloven dersom det ikke er samsvar mellom avtalt ytelse og resultat. Ytelsene må tilfredstillende kravene til fagmessig utførelse både når det gjelder utseende, varighet, anvendelighet og sikkerhet. Materialene som benyttes må være av fagmessig god kvalitet. Videre har bilverkstedet både en veiledningsplikt og en plikt til å fraråde arbeidet hvis det ikke er hensiktsmessig sett opp mot kostnadene.

Reklamasjon til bilverksted fra advokat


Det er helt nødvendig å reklamere skriftlig i tide. Mange krav ryker fordi forbrukeren ikke har reklamert i tide. Håndverkertjenesteloven oppstiller en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. Begge må være oppfylt. Den relative reklamasjonsfristen knytter seg til tidspunktet det mangelfulle arbeidet ble oppdaget (eller burde ha blitt oppdaget), normalt når bilen blir hentet fra bilverkstedet. Forbrukeren må da innen rimelig tid fra dette tidspunkt reklamere ovenfor bilverkstedet. Den absolutte reklamasjonsfristen knytter seg til tidspunktet for avslutning av oppdrag. Reklamasjon må skje senest innen to år (i noen tilfeller fem år) fra oppdraget ble avsluttet.

Sak mot bilverksted – hva har jeg krav på?


Det avhenger av saken og hva som har skjedd. Her vil advokaten du velger gjøre en viktig jobb. Det er flere sanksjoner og krav som bygger på mangler – men det er ikke sikkert vilkårene til alle disse er oppfylt i saken. Det kan dreie seg om tilbakeholdelse av den summen som skal betales til bilverkstedet for arbeidet, retting for bilverkstedets regning, prisavslag, erstatning eller heving.

Problemer med bilverksted – du kan ha krav på dekning av advokatutgifter


Opplever du problemer med bilverksted, kan dette omfattes av din forsikring. Dette sjekker vi ut for deg. Normalt er vilkårene slik at forsikringen dekker 80% av advokatutgiftene, med unntak av en egenandel på 4000 kr. Det medfører at forsikringen dekker hoveddelen av utgiftene. Den økonomiske interessen i saken bør være på 30.000 kr eller mer, om det skal lønne seg å bruke advokat.

Opplever du problemer med et bilverksted?


Ta gjerne kontakt i kontaktskjemaet under. Du får svar fra en spesialisert advokat. Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken. Vi behandler alle henvendelser i tråd med streng, lovpålagt taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.