Problemer med håndverker – hva gjør jeg?

Har du opplevd problemer med håndverker knyttet til den faglige kvaliteten på arbeidet, avtalebrudd, eller for høy faktura? Vi tilbyr advokatbistand som er spesialiserte på saker som dette. Normalt vil du ha krav på dekning av advokatutgifter via forsikringen, ofte dekker forsikringsselskapet 80% minus en egenandel på ca 4.000 kroner.

Hvilke regler gjelder for håndverkere?

Håndverketjenesteloven er en forbrukerlov som stiller strenge krav til håndverkere. Det stilles blant annet krav til fagmessig godt utført arbeid. En håndverker plikter også å holde deg oppdatert på kostnadene hele veien.

Hva gjør du når du har problemer med håndverkeren?

Det første du bør gjøre er å be om en tilbakemelding fra håndverkeren på det du mener er problematisk. Dette bør alltid gjøres skriftlig. Da dokumenterer du at det er reklamert ovenfor håndverkeren og man får samtidig håndverkerens syn på saken. Dersom svaret ikke er som du ønsker, bør du ta kontakt med advokat.

Hva har du krav på ved problemer med håndverker?

Den vanligste konsekvensen og rettsvirkningen vil være erstatning. Tapet ved at en håndverker for eksempel utfører en fagmessig dårlig jobb kan være betydelig. Som forbruker har man en tapsbegrensningsplikt, men foruten dette er utgangspunktet at forbrukeren har krav på erstatning fullt ut.

Våre advokater kan håndverkertjenesteloven

Vi tilbyr bistand fra advokater som jevnlig jobber med saker som dette. Det økonomiske kravet bør være på 50.000 kr eller mer, om det skal lønne seg å bruke advokat. Den første vurderingen av saken er alltid gratis og uforpliktende. Vi kan sende den første henvendelsen til håndverker om ønskelig – og kan også ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få etablert forsikringsdekning på saken hvis du har krav på det.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.