Dersom du opplever problemer med håndverker, enten det er i form av manglende faglig kvalitet, forsinkelser, for høy regning eller annet, så kan det være fornuftig å kontakte advokat. Forbrukere har sterke rettigheter gjennom håndverketjenesteloven.

Fagmessig utføring fra håndverker

Det kreves at den jobben håndverkeren utfører er av fagmessig god kvalitet. Kravet knytter seg både til selve arbeidet, men også valg av materialer og deler. Kravet til fagmessig utføring kan ikke fravikes til skade for forbrukeren. Problemer med håndverker knytter seg ofte til den faglige kvaliteten på arbeidet.

Rimelig pris og til avtalt tid

En håndverker plikter å tilby en rimelig pris for sin tjeneste. Dersom prisen ikke er avtalt og tjenesten kan utføres tilfredsstillende på flere måter, plikter håndverkeren å utføre den på rimeligste måte.

Håndverkeren plikter å fullføre sitt arbeid til avtalt tid eller det som må anses rimelig. Ved rimelighetsvurderingen ses det hen til hva som anses vanlig i bransjen ved tilsvarende tjenester.

Bistand fra advokat ved problemer med håndverker

Vi tilbyr bistand fra spesialisert advokat for forbrukere som opplever problemer med håndverker. Du har i mange tilfeller krav på dekning av advokatutgifter gjennom rettshjelp på din innbo- eller husforsikring. Dette sjekker vi kostnadsfritt for deg.

Ta kontakt i kontaktskjemaet under og du får svar innen kort tid. Gratis førstevurdering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.