Leie av bolig kan by på utfordringer for både utleie og leietaker. Vi har lang erfaring med veiledning og bistand i saker om husleie og har skrevet flere artikler på fagfeltet.

Hvike saker vi kan tilby hjelp i

Vi mottar svært mange henvendelser. For at vi skal kunne hjelpe må det foreligge en konkret sak hvor det foreligger en uenighet mellom utleier og leietaker. Vi kan da vurdere hvordan du ligger an og om du har en sak du kan gå videre med.

I våre artikler har vi skrevet om sakstilfeller som kan gi veiledning og tips i din sak.

Nærmere om konkrete sakstilfeller hvor vi kan bistå

Våre advokater bistår både utleiersiden og leietakersiden.

Vår bistand er begrenset til saker hvor:

  1. Klienten har innboforsikring og en økonomisk interesse i saken på over kr 20 000.
  2. Leietaker tjener under kr 246 000 og bistanden refererer seg til oppsigelse eller utkastelse.
  3. Klienten har anledning til å betale selv.

For å gi et innblikk og god veiledning knyttet til husleierett har vi laget en del artikler som omhandler emner innenfor husleieretten. Disse finner du nedenfor.

Dersom du ønsker vurdering i en konkret sak,  kan du kontakte oss her.