Vi kan husleierett

I vårt samfunn er det mange med behov for å leie bolig. Muligheten til å kunne leie eller leie ut bolig er derfor en viktig funksjon i samfunnet. Dessverre fører ofte leieforhold med seg problemer knyttet til spesielt oppsigelse, utkastelse og erstatning i etterkant av leieforholdet.

Våre advokater bistår både utleiersiden og leietakersiden. Vår bistand er begrenset til saker hvor:

  1. klienten har innboforsikring og en økonomisk interesse i saken på over kr 20 000.
  2. leietaker tjener under kr 246 000 og bistanden refererer seg til oppsigelse eller utkastelse.
  3. klienten har anledning til å betale selv.

For å gi et innblikk og god veiledning knyttet til husleierett har vi laget en del artikler som omhandler emner innenfor husleieretten. Disse finner du nedenfor. Dersom du ønsker vurdering i en konkret sak,  kan du kontakte oss her.