Det er mange som eier bolig eller leilighet som de leier ut. Det er greie inntekter å tjene fordi etterspørselen etter et leieobjekt er relativt stor i Norge. Ikke alle leieforhold løper som planlagt, hverken for leietaker eller for utleier. Leieforhold reguleres av Husleieloven av 1999. Loven er i stor grad et vern for leietaker, da de er å anse som den svakeste part i et leieforhold. Imidlertid har også utleier rettigheter i et leieforhold etter Husleieloven.

Depositum og garanti for utleiebolig

Det viktigste for utleier vil nok for mange være inntektene fra leietaker. For å sikre skyldig leie hvis leietaker ikke betaler, kan utleier avtale et depositum. Depositumets beløp er oppad begrenset tilsvarende seks ganger månedsleien. Beløpet skal settes inn på en særskilt konto, og ingen av partene kan disponere beløpet i løpet av leietiden. Dersom leier ikke betaler eller det oppstår skader på leiligheten er dette situasjoner som depositumet dekker. Utleier kan også avtale sikkerhet for skyldige krav fra leier, for eksempel som følge av ubetalt leie eller skader. Dette er en økonomisk garanti for utleier.

Utleier øker månedsleien

Hvis man har en leietaker over flere år, kan det hende utleier ønsker å øke leieprisen. Utleier kan tilpasse leiesummen etter det som er vanlig leiepris for tilsvarende husrom eller bolig. Utleier kan også kreve leien endret tilsvarende konsumprisindeksen.

Oppsigelse av leieforhold

Leietaker er godt sikret gjennom Husleieloven i forhold til oppsigelse av leieavtalen. Utleiers adgang til oppsigelse av leieavtalen er avhengig av om det er en tidsbestemt eller en tidsubestemt avtale mellom partene.
En tidsbestemt leieavtale løper ut etter sin fastsatte tid. Tidsbestemte leieavtaler kan ikke avtales for kortere enn tre år. Leietaker kan si opp sin avtale når som helst, med oppsigelsestid. Utleier har som utgangspunkt ikke anledning til å si opp avtalen med leietaker for avtaler utløper, tidligst etter tre år. Imidlertid finnes det noen muligheter også for utleier, se Husleieloven § 9-3. En tidsubestemt leieavtale er en avtale som ikke har fastsatt utløpstid. For denne typen avtaler kan utleier si opp avtalen i visse tilfeller. Det gjelder for det tilfellet at utleier eller noen i husstanden skal flytte inn i boligen / leiligheten selv, ved oppussing eller riving, dersom leier misligholder leieavtalen eller om det foreligger «saklig grunn» for å si opp avtalen.

Ta kontakt for bistnad i husleietvist

Ta kontakt med oss hvis du ønsker bistand i husleietvist. Send gjerne ved polisenummer til forsikringsselskapet, slik at vi kan hjelpe deg å få dekket advokatutgifter over din forsikring.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.