Husleierett - du kan har krav på dekket advokatbistand

Våre advokater jobber mye med husleierett. Det å kunne leie bolig, eller leie ut, er en viktig funksjon i vårt samfunn. Mange har av forskjellige årsaker er sterkt behov for å leie bolig. Dessverre fører ofte leieforhold med seg problemer knyttet til spesielt oppsigelse, utkastelse og erstatning i etterkant av leieforholdet. Våre advokater bistår både utleiersiden - og leietakersiden. Vår bistand er begrenset til saker hvor:

1. klienten har innboforsikring og en økonomisk interesse i saken på over kr 20 000.

2. leietaker tjener under kr 246 000 og bistanden refererer seg til oppsigelse eller utkastelse.

3. klienten har anledning til å betale selv.

Får å gi et innblikk har vi laget en del artikler som omhandler emner innenfor husleieretten:

Oppsigelse husleieavtale - trykk her

Dekker forsikringen advokatbistand? - trykk her


Har jeg krav på fri rettshjelp? - send oss en melding så sjekker vi for deg, trykk her