Husleieavtaler - tidsbestemte og tidsubestemte

Om noen måneder er sommeren over og da er det mange som skal finne seg et nytt sted å bo. Kanskje har du kommet inn på et studie i en ny by eller jobbsituasjonen din har endret seg, og du må flytte. Utleiemarkedet i Norge er stort, det er mange som leier ut bolig og derved mange leieforhold. Ikke alle leieforhold går på skinner og slik som man trodde. Utleie av bolig til en privatperson reguleres av Husleieloven av 1999. Det anses som helt grunnleggende å ha et sted å bo. Derfor er du som leietaker relativt godt sikret gjennom husleieloven.

Det er lurt å ha en skriftlig leieavtale - både for leietaker og for utleiers del. På den måten kan man i stor grad unngå misforståelser om innbetalinger, oppsigelsestid og om særlige bestemmelser som da følger av den skriftlige avtalen. Likevel kan det ikke avtales vilkår som er mindre gunstige for leietaker. Leietaker har dermed et meget sterkt vern etter loven.

Tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler

I husleieloven skilles det mellom tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler. At leieavtalen er tidsbestemt betyr det at leieavtalen opphører etter en viss tid. Det kan ikke inngås tidsbestemte leieavtaler for kortere leietid enn tre år. Dersom en leieavtale er inngått i strid med bestemmelsene i Husleieloven § 9-3, skal avtalen anses som en tidsubestemt leieavtale. Tidsubestemte leieavtaler har ikke et fastsatt tidspunkt for opphøret. En tidsubestemt leieavtale opphører når det er adgang til oppsigelse, adgang for leietaker eller utleier å heve avtalen eller ved leietakers død. Om en leieavtale er tidsbestemt eller tidsubestemt kan derfor ha betydning for avtalens opphør.

Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er som utgangspunkt tre måneder. Leietaker kan når som helst si opp leieavtalen med tre måneders oppsigelsesfrist. Dette gjelder uavhengig av om det er inngått en tidsbestemt eller en tidsubestemt leieavtale. Dersom du leier et rom i boligen til utleier, er imidlertid oppsigelsesfristen for leietaker én måned. For utleier er det strengere regler for oppsigelse av leieavtalen. Utleier kan bare si opp en tidsubestemt leieavtale dersom utleieren eller noen i hans husstand skal flytte inn i boligen / leiligheten, den utleide boligen / leiligheten skal rives eller bygges om, dersom leietaker har misligholdt leieavtalen eller om det foreligger annen saklig grunn for oppsigelse.

Det skal relativt mye til for at utleier kan si opp leieavtalen med deg. Likevel er det mange leietakere som gir etter og flytter. Dette kan føre til vanskeligheter både med tanke på å finne deg et nytt sted å bo og din økonomiske situasjon.

Vi har god erfaring med husleiesaker og bistår deg gjerne dersom du mener du har en sak. Første innledende vurdering av saken er gratis. I husleiesaker kan du ha krav på dekning av advokatutgifter. Send oss gjerne en melding om din sak via vårt kontaktskjema nedenfor.