Idrettsjus i Follo

Vi har tilknyttet spesialkompetanse på idrettsjus i Follo-området, blant annet med erfaring fra juridisk avdeling i Norges Fotballforbund. Dette knytter seg særlig til kontraktsforhandlinger.

Er du usikker på om vi kan tilby bistand på idrettsjus i din sak?

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Kontraktsforhandlinger eller oppsigelse - viktig med kunnskap om idrettsjus

Når det kommer til kontraktsforhandlinger eller oppsigelse, er det viktig med kunnskap om idrettsjus for å få ivaretatt sine rettigheter på en god måte. Det kan være fornuftig å ha juridisk bistand for å kvalitetssikre prosessen og bedre mulighetene for å få en best mulig løsning på saken. Når det gjelder kontraktsforhandlinger eller oppsigelse, løses de fleste saker utenfor rettssystemet.

Idrettsjus i Follo - voksende behov for juridisk bistand

Idrettsjus i Norge generelt er et stadig voksende og mer aktuelt rettsområde. Follo er bare ett av områdene hvor vi ser at det er behov for å ha et tilbud på dette rettsområdet. Det er viktig med spesialkompetanse på idrettsjus, som er et særområde som det for eksempel ikke undervises i på masterstudiet i rettsvitenskap (jus).

Vi tilbyr gratis førstevurdering på saker om idrettsjus i Follo-området

Siden vi har tilknyttet spesialkompetanse på idrettsjus i Follo-området, tilbyr vi gratis førstevurdering for å avdekke om du har en sak å gå videre med eller har behov for juridisk bistand. Dette er helt uforpliktende. Vi vil også presentere våre vilkår for et eventuelt oppdrag. Vi kan også ta klientmøter i Follo. Ta kontakt i dag og få svar innen kort tid.