Idrettsjus - nødvendig med veiledning og bistand fra advokat?

Innslaget av jus i idrettens verden blir bare større og større. Idrettsjus er blitt et eget rettsområde. Til det negative, vil noen sikkert si. Det er imidlertid liten tvil om at spesialisert juridisk bistand vil være hensiktsmessig for mange når man støter på ulike idrettsrelaterte problemstillinger. Advokatveiledning.no har tilknyttet seg advokater med særlig kompetanse på idrettsjus, blant annet med erfaring fra juridisk avdeling i Norges Fotballforbund.
Advokatveiledning.no kan tilby bistand fra spesialiserte advokater ved inngåelse/avvikling av spillerkontrakter, kontraktsforhandlinger, spilleroverganger og sponsoravtaler. Fellesnevneren er at det er nødvendig med kunnskap om idrettens regelverk og idrettsjus generelt. Idretten må selvfølgelig forholde seg til norsk lov, men mye reguleres av egne regelverk, komiteer og utvalg. Mange tvister løses i voldgift.

Du får, ved å sende inn en henvendelse i kontaktskjemaet under, en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Det gjør det lettere for deg å ta avgjørelsen på hva du vil gjøre videre. Idrettsjus er et rettsområde som krever at advokaten din har særlig innsikt. Ta kontakt i dag og få svar innen kort tid.