Har du lånt ut penger og ikke vet hvordan du skal få dem tilbake? Les våre viktige tips om hvordan du går frem. Selv om du har "oppskriften" er det lett å snuble i prosessen.

Tips 1: Pass på bevisreglene!

Lån av penger skjer på avtalemessig grunnlag, og derav følger det ofte problematiske forhold knyttet til hva som egentlig var avtalen. Lånetaker vil kunne hevde at lånet aldri har skjedd eller at lånet egentlig var ment som en gave. Andre vil hevde at lånet er tilbakebetalt, eller er gjenstand for motregning av gammel gjeld.

Den som hevder å ha et krav mot en person eller et selskap har bevisbyrden! Kravet må dokumenteres og sannsynliggjøres.

Tips 2: Ta ut forliksklage for å unngå foreldelse

Kanskje vil du oppleve at noen ikke vil betale fordi de rett og slett ikke har penger. Det du skal være oppmerksom på i slike tilfeller er at man risikerer at saken går over i foreldelse. Da er fort kravet å anse som tapt. Dersom du tror du kan ha et krav som er foreldet vil det kunne være hensiktsmessig å la en advokat se på saken. Vurdering av foreldelse kan imidlertid være komplisert.

I alle tilfeller vil det være fornuftig å iverksette tiltak for å hindre at kravet går i foreldelse. Måten å unngå dette på, er å ta ut forliksklage for å få såkalt tvangsgrunnlag. Har man allerede tvangsgrunnlag sendes en begjæring om utlegg. Man vil da kunne sikre pengekravet og unngå at kravet går i foreldelse. Muligheten for pågang vil derfor være tilstede mange år frem i tid. Kanskje har skyldners situasjon bedret seg, og da er det mulig å forsøke igjen. Det kan således lønne seg å ikke gi meg med en gang, sett i ett lengre perspektiv.

Tips 3: Vurder om det lønner seg å investere i kompetanse

Har du full kontroll og tenker dette er en enkel sak, bør du vurdere å kjøre løpet selv.

Vi tilbyr imidlertid spesialkompetanse innen pengekravsrett og tvangsfullbyredelse. Ofte kan det å bruke advokat på slike oppdrag gi deg visshet og trygghet om at saken blir ivaretatt på en god måte, selv i de tilfeller det skulle foreligge tvist om kravet. Ved tvist er det viktig å gjøre de riktige grep, både i forhold til de faktiske og rettslige forhold. Å bruke noen som kan denne delen av jussen er derfor ofte en god investering.

Oppsummert:

  1. Pass på at du kan føre bevis for kravet ditt,
  2. Unngå passivitet og foreldelse.
  3. For å få dom på et krav må du sende såkalt prosessvarsel først. Se tvisteloven § 5-2.
  4. Om beløpet fortsatt ikke er gjort opp må du sende forliksklage.
  5. Ved tvangskraftig tvangsgrunnlag, herunder dom, må det sendes varsel om utlegg.
  6. Deretter utleggsbegjæring til namsmannen.
  7. Vurder bistand fra advokat om du føler deg utrygg på prosessen eller rett og slett ikke har tid.

Våre pengekravsadvokater kan hjelpe deg!

Er kravet ditt på mindre enn kr 20 000 – 30 000? Da kan det blir vanskelig å forsvare bruk av advokat. Du må regne med at advokat vil koste minimum kr 5000. Hva man ender på til slutt avhenger, blant annet, av medgått tid til diverse nødvendige økter. Kontakt oss her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.