Har du lånt ut penger, vil du på et eller annet tidspunkt ønske å få disse tilbake. Hva gjør du så når personen du har lånt penger til hevder at dette aldri har skjedd? Som noen tips til deg som som tenker: hvordan få pengene mine tilbake, har vi skrevet denne artikkelen som kan hjelpe deg på vei.

I mange tilfeller blir det ord mot ord

Lån av penger skjer på avtalemessig grunnlag, og derav følger det ofte problematiske forhold knyttet til hva som egentlig var avtalen. Lånetaker vil kunne hevde at lånet aldri har skjedd eller at lånet egentlig var ment som en gave. Andre vil hevde at lånet er tilbakebetalt, eller er gjenstand for motregning av gammel gjeld.

Som advokater innenfor pengekravsretten ser vi stadig at mange mennesker og bedrifter har store summer utestående. Det kan være penger som er underslått eller lånt bort, i utgangspunktet. I de tilfeller pengene er lånt bort er det gjerne gjort for å redde noen i en konkret situasjon. Man er snill og vil gjerne hjelpe. Dessverre opplever mange å ikke få pengene sine tilbake. I næringsforhold kan det være dramatisk for en bedrift å slite med å få inne pengene.

Ta ut forliksklage for å unngå foreldelse

Kanskje vil du oppleve at noen ikke vil betale fordi de rett og slett ikke har penger. Det du skal være oppmerksom på i slike tilfeller er at man risikerer at saken går over i foreldelse. Da er fort kravet å anse som tapt. Dersom du tror du kan ha et krav som er foreldet vil det kunne være hensiktsmessig å la en advokat se på saken. Vurdering av foreldelse kan imidlertid være komplisert.

I alle tilfeller vil det være fornuftig å iverksette tiltak for å hindre at kravet går i foreldelse. Måten å unngå dette på, er å ta ut forliksklage for å få såkalt tvangsgrunnlag. Har man allerede tvangsgrunnlag sendes en begjæring om utlegg. Man vil da kunne sikre pengekravet og unngå at kravet går i foreldelse. Muligheten for pågang vil derfor være tilstede mange år frem i tid. Kanskje har skyldners situasjon bedret seg, og da er det mulig å forsøke igjen. Det kan således lønne seg å ikke gi meg med en gang, sett i ett lengre perspektiv.

I pengekravssaker kan advokatbistand være en god investering

Flere av våre advokater har god kompetanse innen pengekravsrett og tvangsfullbyredelse. Ofte kan det å bruke advokat på slike oppdrag gi deg visshet og trygghet om at saken blir ivaretatt på en god måte, selv i de tilfeller det skulle foreligge tvist om kravet. Ved tvist er det viktig å gjøre de riktige grep, både i forhold til de faktiske og rettslige forhold. Å bruke noen som kan denne delen av jussen er derfor ofte en god investering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.