Få pengene mine tilbake

Har du lånt ut penger, vil du på et eller annet tidspunkt ønske å få tilbake disse pengene. Det kan være mange grunner til at du har lånt ut penger, men det er ikke alltid like enkelt å angripe situasjonen når pengene skal betales tilbake. Lån av penger skjer på avtalemessig grunnlag, og derav følger det ofte problematiske forhold knyttet til hva som egentlig var avtalen. Lånetaker vil kunne hevde at lånet aldri har skjedd eller at lånet egentlig var ment som en gave. Andre vil hevde at lånet er tilbakebetalt, eller er gjenstand for motregning av gammel gjeld. Som noen tips til deg som som tenker: hvordan få pengene mine tilbake, har vi skrevet denne artikkelen som kan hjelpe deg på vei.

Få pengene mine tilbake!


Som advokater innenfor pengekravsretten ser vi stadig at mange mennesker og bedrifter har store summer utestående. Det kan være penger som er underslått eller lånt bort, i utgangspunktet. I de tilfeller pengene er lånt bort er det gjerne gjort for å redde noen i en konkret situasjon. Man er snill og vil gjerne hjelpe. Dessverre opplever mange å ikke få pengene sine tilbake. I næringsforhold kan det være dramatisk for en bedrift å slite med å få inne pengene. Det er en kjensgjerning av mange sliter med å få inn pengene.

Hvor mye skal jeg ofre for å få pengene mine tilbake?


Kanskje vil du oppleve at noen ikke vil betale fordi de rett og slett ikke har penger. Det du skal være oppmerksom på i slike tilfeller er at man risikerer at saken går over i foreldelse. Da er fort kravet å anse som tapt. Dersom du tror du kan ha et krav som er foreldet vil det kunne være hensiktsmessig å la en advokat se på saken. Vurdering av foreldelse kan være komplisert. I alle tilfeller vil det være fornuftig å iverksette tiltakt for å hindre at kravet går i foreldelse. Måten å unngå dette på, er å ta ut forliksklage for å få såkalt tvangsgrunnlag. Har man allerede tvangsgrunnlag sender en begjæring om utlegg. Man vil da kunne sikre pengekravet og unngå at kravet går i foreldelse. Muligheten for pågang vil derfor være tilstede mange år frem i tid. Kanskje har skyldners situasjon bedret seg, og da er det mulig å forsøke igjen. Det kan således lønne seg å ikke gi meg med en gang, sett i ett lengre perspektiv.

Advokatbistand


Flere av våre advokater har god kompetanse innen pengekravsrett og tvangsfullbyredelse. Ofte kan det å bruke advokat på slike oppdrag gi deg visshet og trygghet om at saken blir ivaretatt på en god måte, selv i de tilfeller det skulle foreligge tvist om kravet. Ved tvist er det viktig å gjøre de riktige grep, både i forhold til de faktiske og rettslige forhold. Å bruke noen som kan denne delen av jussen er derfor ofte en god investering. Ta kontakt via vårt kontaktskjema og fortell litt om din sak. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.