Hjelp til å få pengene tilbake

Mange opplever å låne bort penger i stor skala uten å få dem tilbake. Dette er gjerne snakk om private lån. Som regel betales ikke pengene tilbake fordi vedkommende som har lånt dem enten ikke har penger eller håper at det hele skal «gå over». I disse tilfelle kan det være greit å få hjelp til å få tilbake pengene. I denne artikkelen tar advokatveiledning.no opp problemstillingen rundt pengekrav og lån som ikke gjøres opp. Vi taler da primært om private lån, eller lån som ikke ytes av bank eller andre kredittinstitusjoner. Du kan ha krav på dekning av advokatutgiftene, dersom kravet er omtvistet. Les mer her.

Foreldelse


Det mange dessverre ikke tenker over at denne type pengekrav foreldes. Alminnelige pengekrav som ikke er sikret på noe vis, foreldelses gjerne etter tre år. Foreldelsesreglene kan være kompliserte og man skal være varsom med å si for mye konkret om dette. 3 årsregelen er likevel et greit utgangspunkt. Er man i tvil om kravet kan være foreldet er dette noe som må sjekkes konkret i det enkelte tilfelle. For eksempel kan erkjennelse være fristavbrytende i forhold til foreldelse.

Kravet


I tidligere tider med mye flyt av kontanter hadde man gjerne en dårlig sak dersom lånetaker nektet for å ha lånt penger. Uten dokumentasjon eller lånetakers egen erkjennelse er det vanskelig å komme noen vei med et pengekrav. Skal du ha hjelpe til å få tilbake pengene bør en forutsetning være at man kan sannsynliggjøre at et pengekrav er til. Som regel kan dette sannsynliggjøres gjennom en bankutskrift, e-post- og sms- korrespondanse, eller gjennom en enkel avtale mellom partene. Det er ofte rom for uenigheter i denne type situasjoner, noe som ofte fører til en rettslig prosess. Dersom det er tvist om kravets grunnlag eller størrelse, dekker ofte forsikringen advokatutgiftene i denne saker, hvor du trenger hjelpe til å få tilbake pengene.

Tiltak


Man kan alltids inngå muntlige avtaler om tilbakebetaling eller enkle skriftlige avtaler. Dette vil være tynne grunnlag hvor den som skylder penger til enhver tid har sine innsigelser i behold. Ofte vil det derfor lønne seg å ta ut en forliksklage for å få dom på kravet. Dette skjer ofte i praksis fordi det foreligger større eller mindre uenigheter mellom partene. Ved dom på kravet sikrer du kravet mot foreldelse. Et annet alternativ kan være å inngå et gjeldsbrev. Det kan vært lurt å la seg bistå av advokat til å få gjennomført dette. Både dom og gjeldsbrev, etter nærmere retningslinjer, vil være et såkalt tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlaget kan brukes til å tvangsinndrive dine penger via namsmannen. Dersom du trenger hjelpe til å få tilbake pengene dine, håper vi med dette å ha gitt deg en god innføring og veiledning.

Bruke advokat - hjelp til å få tilbake pengene


Dersom du ønsker å bruke advokat for å få tilbake pengene dine, kan du sende en forespørsel til oss. Første henvendelsen er gratis og uforpliktende. Fortelle gjerne litt om saken. Det er bare hyggelig å bli kontaktet.