Kausjon er tema som ofte er gjenstand for tvist. Det er i utgangspunktet ikke noe problem å være kausjonist, dersom hovedskyldneren betaler tilbake lånet eller vederlaget. Dersom hovedskyldner misligholder sin avtale, kan det stille seg annerledes. Kausjon er en ordning for å bedre finansinstitusjonens sikkerhet. Det er strenge regler omkring inngåelse av kausjonsavtaler og hva som skjer dersom kausjonisten må betale.

Flere av våre advokater kan mye om kausjon og pengekravsrett. Trenger du advokat kan du derfor sende oss en melding via vårt kontaktskjema, så får du tilbakemelding fra en av våre advokater. Denne første henvendelsen koster deg ikke noe. Husk også på at du i denne type saker ofte har en forsikring som dekker det meste av advokatutgiftene.