Advokatveiledning har mange tips, innspill og veiledning innenfor kjøpsretten. Bilsaker er på klagetoppen i Norge og vi ser et særlig behov for informasjon og veiledning i saker etter kjøp og salg av bil, båt og bobil. Vi tilbyr gratis førstevurdering.

Hva vi kan hjelpe med

Vi kan hjelpe deg i saker etter kjøp eller salg av bil, båt, bobil, campingvogn eller andre gjenstander.

  • Gratis førstevurdering for å se om du kan ha en sak å gå videre med,
  • Spesialisert advokatbistand i sak hvor det er ønskelig og nødvendig.
  • Vi tilbyr hjelp i alle saker for kjøpere og selgere.

Saker om el- artikler, klær og mine objekter jobber vi ikke med. Forbrukerrådet kan i disse sakene være et alternativ.

Vår kompetanse – spesialister på kjøpssaker

De senere årene har det kommet stadig flere advokater som ønsker å jobbe med kjøpsrett. Vi var tidlig ute og har opparbeidet oss en solid kompetanse gjennom bistand i flere hundre kjøpssaker de sendere årene. Flere av våre veiledere og advokater har bistått i de fleste av landets tingretter og vi har også prosedert saker i lagmannsretten. Vi tør derfor påstå at vi har kompetanse som gjør oss til spesialister i kjøpssaker.

Hva koster det?

Vi tilbyr gratis førstevurdering for å se om du kan ha en sak å gå videre med. Du får på denne måten et innspill fra oss, så avgjør du selv veien videre.

Ønsker du å benytte deg av vår kometanse så dekkes bistanden av din forsikring.

Etter egenandel på kr 3000 – 4000 dekkes 80% av utgiften til advokat.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak?