Mange velger å bruke advokat ved heving av kjøp på bil, båt, bobil og campingvogn. Sliter du med en lignende sak vil du ved en henvendelse til oss bli tildelt en advokat som har spesialisert seg på denne type saker.

Kjøpsretten er gjennomregulert av lover og en enkel materie vil mange hevde. Sannheten er at kjøpsrettsaker, for eksempel heving av kjøp, kan være kompliserte og krevende. Som stikkord kan det nevnes at lovgivningen legger opp til en rekkekrevende grensedragninger som krever godt juridisk skjønn. Det er mange regler å forholde seg til.

Det er helt i orden å føre saken selv, men husk at du i disse sakene kan hyre inn advokat til en meget billig penge. Under enhver forsikring er det rettshjelp. Forsikringen dekker advokatutgiftene dine. Dette er det dessverre mange som ikke vet. Les mer nedenfor eller ta kontakt via vårt kontaktskjema nederst i artikkelen.

Hvorfor bruke advokat ved heving av kjøp på bil, båt, bobil og campingvogn?

Man må ikke bruke advokat i disse sakene. En må egentlig ikke bruke advokat i noen saker. Det er ikke sikkert du trenger å bruke snekker når du skal bygge hus heller, men sjansen for at snekkeren bygger et bedre hus enn «mannen i gata» er relativt stor. Det er litt sånn i jussens verden også. Velger du å bruke en advokat som kan reglene, omkring heving av kjøp, har du større mulighet for å vinne saken. Det handler om å ta de rette valgene, både juridisk, taktisk, bevismessig og så videre. Veldig mange bommer for eksempel på bevisvurdering eller bevisregler. Skal du vinne saken, er det som regel ikke rom for å bomme på denne type ting.

Det lønner seg ikke alltid med advokat

Men, det er ikke alltid det vil lønne seg å bruke advokat. Vi får mange henvendelser som dreier seg om heving av kjøp, på: mobiltelefoner, bunader, sofaer osv. Sakene kan være svært viktige for den det gjelder. Dessverre er det imidlertid slik at det ikke er lønnsomt å bruke advokat i saker med relativt lav økonomisk interesse.

I saker om heving av kjøp på bil, båt, bobil og campingvogn står det langt mer penger på spill, og da vil det ofte lønne seg å engasjere en advokat.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Forsikringen betaler advokat

Har du vanlig forsikring vil den dekke advokatutgifter dersom du er uenig med motparten. Forsikringen dekker fra det tidspunkt du er uenig. Dette kalles rettshjelpsdekning og du betaler kun egenandel etter forsikringens vilkår. Vi hjelper deg i gang med forsikringen. NB: det kreves IKKE noen egen advokatforsikring. Har du vanlig forsikring på bil, båt, bobil eller campingvogn, så er det tilstrekkelig. Man trenger ikke en gang å ha kaskoforsikring, kun ansvar.

Typiske hevingstilfeller – når kan jeg kreve heving av kjøp?

Det skal en del til å få gjennomslag for heving av kjøp. De som vinner frem med sin påstand om heving av kjøpet har en sak med en vesentlig mangel. Det er ikke mulig å gi en uttømmende oversikt over disse typetilfellene. Skal man vinne frem med hevingskravet er det en del punkter som må være på plass. En mangel, i lovens forstand må foreligge. Videre må du, blant annet, som kjøper har reklamert innen rimelig tid. Vil selger fikse mangelen, er det som regel ikke hevingsgrunnlag. I tillegg må mangelen være av vesentlig karakter. Vi har erfaring med, blant annet, heving av kjøp i følgende tilfeller:

  • overraskende rust i bærende konstruksjoner
  • feil med motor i båt
  • tidligere kollisjonsskade eller kondemnering
  • lekkasje som ikke lar seg fikse
  • grov opplysningssvikt ved kjøp av bil, båt, bobil eller campingvogn
  • motorhavari
  • girkassehavari
  • feil kilometerstand
  • fukt/sopp/råte

Det finnes en rekke tilfeller hvor det kan være aktuelt med heving, og en uttømmende liste kan vanskelig gis. i tillegg vil det være nødvendig med en konkret vurdering i hver sak. Absolutt hevingsgaranti kan vanskelig oppstilles. Har du en konkret sak kan du gjerne ta kontakt med oss. Vurdering av om du har en sak er gratis.

Gratis vurdering av din sak

Dersom du har en konkret sak hvor det kan være tale om heving eller betydelig erstatningskrav kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering. Du velger selv hva du vil gjøre, men vi gir deg en pekepinn på om du kan ha en sak å gå videre med. Ønsker du å bruke våre advokater i din sak, vil du dessuten være garantert en advokat som kan kjøpsrett. Vi har dessverre ikke kapasitet til å behandle bagatellmessige forhold.

Ta gjerne kontakt med oss – det er bare hyggelig å bli kontaktet!

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.