I mange saker for Forbrukerklageutvalget har man sett at manglende opplysninger om tidligere kondemnasjon eller manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskader ofte medfører grunnlag for heving av bilkjøp. Advokatveiledning har fått medhold i en rekke slike saker, og nylig fikk vi medhold i en sak som ble prøvd i tingretten.

Hva er det som gjelder når man oppdager at bilen tidligere har vært kollisjonsskadet? Når har man en sak, og når har man ikke en sak? Hva bør du gjøre? I det følgende forutsetter vi at du har reklamert rettidig. Spørsmålet om reklamasjon og foreldelse blir ikke behandlet nærmere.

Hva skal til for å heve bilkjøp?

Terskelen for å heve bilkjøpet er generelt relativt høy. Man kan si at terskelen for å heve er noe lavere i forbrukerkjøp, men også her er det krav om at mangelen ikke er av uvesentlig karakter. Ofte ser man at mangler som kan avhjelpes ved et prisavslag ikke er gjenstand for hevingsgrunnlag. I saker om tidligere kollisjonsskader konkret, er det mange varianter. Det er vanskelig å stille opp generelle retningslinjer, men vi kan si at desto nyere bilen er, og desto mindre den har gått, jo større grunn har man til å få opplyst om tidligere skader. Det samme gjelder i de tilfeller skadene er relativt ferske. En skade som har holdt seg fint i 12 år, gir mindre grunn til heving enn en skade som var der for 1-2 år siden. En god grunnregel som selger er at dersom man er i tvil, så er man ikke i tvil: opplys alt du vet om tidligere kollisjonsskader, stor eller liten. Profitthensyn er stort sett den eneste grunnen til at man ikke ønsker å opplyse om tidligere skader, og det hensynet er ikke særlig aktverdig. Er bilen noen år gammel må kjøper påregne at mindre riper er lakket over og utbedret. Enhver art av sammenstøt med annen gjenstand bør som utgangspunktet opplyses. Hvor vidt svikt omkring slike opplysninger medfører grunnlag for heving av bilkjøp må avgjøres med bakgrunn i en konkret vurdering fra sak til sak. Vi kan likevel si at manglende opplysninger om kondemnering og kondemnasjon ofte vil medføre et utgangspunkt hvor heving kan bli aktuelt. Noen absolutt uttalelse kan imidlertid ikke gis, da det er mange momenter som skal vurderes. Oppdager du, etter kjøpet, at bilen har hatt kollisjonsskade eller har vært kondemnert bør du kontakte advokat, slik at dine rettigheter og muligheter kan bli ivaretatt så godt som mulig med en gang.

Bilen har vært kondemnert/kollisjonsskadet – ulike varianter

De fleste biler vil i løpet av en langt liv være utsatt for mindre p-bulker og riper. At en dør er lakket opp igjen, eller at en fanger er lakket opp igjen, bør selger opplyse om. Dersom det ikke gjøres vil det nok sjeledent bli tatt for å være veldig klanderverdig. Unntaket må være der bilen selges som ny, eller den nesten er ny. Forøvrig er det påregnelig at en bil som er noen år gammel har vært utsatt for mindre lakkskader. Sjeldent vil dette kunne medføre grunnlag for heving.
I andre tilfeller har bilen hatt skader for kr 30 000 og oppover, men det har ikke vært en skade stor nok til at bilen blir kondmennert. Manglende opplysninger om slike skader kan potensielt utgjøre en mangel, men det beror på en helhetlig vurdering av alle sakens opplysninger hvordan dette skal angripes. Av og til ser vi varianter hvor selger har tatt inn opplysninger i kontrakten som kjøper ikke har fått med seg, men den er likevel undertegnet av kjøpet. I slike saker kan det være tungt å gå tilbake. Tidsmomentet vil her være viktig.
Er det snakk om større skader har man en opplysningsplikt. Hvor grensen går må avgjøres med bakgrunn i flere forhold, der bilens alder, kjørelengde, hvilkene opplysninger som ble gitt før kjøpet osv er sentrale. Det er selvfølgelig også sentralt hva skaden kostet å utbedre.

Ved tidligere kondemnasjon/kondemnering skal det opplyses om dette før bilen selges. Som et mimimum må kjøper gjøres klar over skadene som har vært og hvordan de er utbedret.

Kjøpt bil som har vært kondemnert/kollisjonsskadet?

Da bør du ta kontakt med oss. Vi tilbyr en gratis førstevurdering hvor vi hjelper deg å se om du kan ha en sak å gå videre med. En konkret vurdering i hver enkelt sak er nødvendig, men det koster deg altså ikke noe å kontakte oss. Du kan således på en enkel måte få en gratis pekepinn på hvordan det ligger an ved å sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema, eller ved å trykke på «Send henvendelse».

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.