Mange velger å føre saken selv i forliksrådet eller forut for behandling i Forbrukerklageutvalget. I mange tilfeller fungerer dette fint. Andre ganger burde man kanskje valgt å engasjere advokat på et tidligere tidspunkt. Det er ikke mulig å gi et fasitsvar på dette.

Ofte ser man nok at saker tapes fordi den som fører saken selv ikke kan reglene, herunder bevisreglene. Tar man for lett på bevisføringen er det lett å havne i en situasjon som tilsier at motparten har dokumentert sitt utgangspunkt og standpunkt bedre enn en selv. Da ender det fort med tap.

Dersom du taper saken i forliksrådet eller Forbrukerklageutvalget bør du straks ta en avveining på om du skal bruke advokat eller ikke. Er tvistesummen liten, vil det sjeldent lønne seg å bruke advokat. Mener du for eksempel at du burde fått en erstatning på kr 10 000 vil som regel et slikt beløp være for lavt til å bruke advokat. Dersom tvistesummen er kr 20 000 og oppover kan advokatbistand være en fornuftig investering. Ofte har klientene rettshjelpsdekning i denne type saker, hvilket betyr at mye av advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet. Les mer om dette her.

For noen er saken av spesiell prinsipiell betydning. Er man villig til å bruke ekstra med midler for å fremme andre viktige interesser kan en advokat være vel anvendte penger. Advokaten vil kunne vurdere om du har en sak å gå videre med eller om slaget må anses å være tapt. Kanskje kan det være bedre å betale en advokat for dette arbeidet fremfor å gå på et nytt nederlag i tingretten. Men som sagt, er tvistesummen lav er det sjeldent lønnsomt å bruke advokat.

Bruke advokat etter seier i forliksrådet eller Forbrukerklageutvalget

Dersom du vant i forliksrådet eller i Forbrukerklageutvalget kan du håpe på at resultatet blir stående. Hvis så ikke skjer, skal saken behandles i tingretten dersom stevning er sendt rettidig. Frister er generelt svært viktig å følge med på. Oversittes frister er ofte saken tapt. Advokater opplever nok på genrell basis at det fattes avgjørelsen i de lavere instansene som ikke er riktige. Eksempler på dette kan være en muntlig, men for øvrig helt udokumentert, forklaring fra en overbevisende part. Videre kan det tenkes å foreligge en klar mangel, men at den var dokumentert for dårlig. Denne type feil er gjengangere. Den parten som har tapt skjønner dette selv, eller gjennom advokatbistand. Får man en stevning mot seg i disse tilfellene kan det være smart å oppsøke advokat snarest.

Skal jeg bruke advokat?

Dersom du er i tvil om du skal bruke advokat på din sak, kan du sende en redegjørelse til advokattveiledning.no. Advokaten kan si litt om fordeler og ulemper i det konkrete tilfellet, så tar du selv avgjørelsen. Disse henvendelsene er gratis og uforpliktende.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.