Austin Lyngmyr Advokatfirma bisto nylig en bobilkunde som hadde kjøpt en brukt bobil fra forhandler. Etter overlevering av bobilen viste det seg dessverre at bobilen var beheftet med flere feil og mangler.

Etter bobilkundens mening ble det ikke gitt et tilfredsstillende avhjelpstilbud og han ville heve kjøpet. Bobilkunden tok deretter kontakt med advokatveiledning.no for å høre om saken kunne være noe å gå videre med.

Gratis vurdering av potensielle hevingssaker

Utifra foreliggende opplysninger trakk mye i retning av hevingsgrunnlag. Advokatveiledning.no tilbyr en gratis førstevurderinger av denne type potensielle hevingssaker. I dette tilfellet valgte bobilkunden å engasjere advokat og valgte da en advokat med særlig kjennskap til kjøpsrett. Det ble søkt om dekning via bobilkundens forsikring, noe som ble innvilget. Kunden hadde således dekning av advokatutgifter gjennom Gjensidige, hvor bobilen var forsikret. Kunden betalte således kun egenandel.

Bobil med mange feil og mangler

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at bobilen hadde ytterligere feil og mangler. De mest alvorlige manglene var manglende gulvvarme i bodelen, vannlekkasje i bakparten på bobilen og manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade. Selger mente å ha sin avhjelpsrett i behold. Dette kunne imidlertid ikke dokumenteres, og partene var uenige på dette punkt. Videre mente motpart at enkelte av forholdene ikke var å regne som mangler i lovens forstand. Saken lot seg ikke løse. Noen velger å la det bli med dette, men kunden i nærværende sak ønsket saken prøvd i Forbrukertvistutvalget (FTU).

Fikk medhold i heving av kjøpet

Advokat Kjetil Lyngmyr begjærte behandling av saken i FTU, etter å ha bygd opp saken med nødvendige bevis, tilstrekkelig juridisk argumentasjon og henvisning til tidligere rettspraksis. FTU kom frem til at bobilkunden måtte få medhold i heving av kjøpet. Han fikk således tilbakebetalt kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrenter. Bobilkunden kom således meget godt ut av det hele, tross de uheldige omstendighetene rundt kjøpet. Tilbakebetalingssummen lå opp mot kr 400 000.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Advokatbistand kan lønne seg ved feil og mangler på bobil

Opplever du alvorlige feil og mangler ved en bobil, og møter motstand, kan det lønne seg å vurdere advokatbistand. Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma er et av få firmaer i Norge som har spesialisert seg på kjøpsrett. Ønsker du bistand i sak om heving av bobilsak, eller annen tilsvarende sak, kan du gjerne ta direkte kontakt med advokat/partner Kjetil Lyngmyr på tlf 406 21 188, eller på lyngmyr@advokatveiledning.no. Alternativet kan du gjerne sende oss en melding via vårt kontaktskjema. Den første henvendelsen koster deg ingenting. Vi vurderer gratis om du har en potensiell sak å gå videre med.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.