Mange av forholdene rundt oss er regulert av lover, regler og kontrakter, men det å tolke kontrakter kan være en utfordring. Vi hjelper deg!

Hva sier kontrakten, egentlig?

Det er vanskelig å regulere alle tenkelige forhold når kontrakten signeres. Når tiden går, vil det ofte kunne dukke opp forhold hvor partene ikke er enig om hva som egentlig ble avtalt. Da kan det være greit å ha en advokat å støtte seg på.

Typiske saker hvor vi kan hjelpe

  • kontraktsbrudd – bistand til selger når kjøper trekker seg.
  • bistand til kjøper.
  • mangellsaker ved bolig, bil og kjøp/salg forøvrig
  • utforming av kontrakter

Trenger du bistand av advokat?

Les gjerne våre artikler om temaet kontrakter nedenfor. Hensikten bak våre artikler er at du skal få veiledning innenfor de områdene våre advokater arbeider. Alle våre artikler er skrevet av advokater tilknyttet advokatveiledning.no. Har du en sak og trenger advokat som kan mye om kontrakter? Ta gjerne kontakt!